เรียกแท็กซี่ปทุมธานี เบอร์โทรแท็กซี่ปทุมธานี ศูนย์แท็กซี่ปทุมธานี 095 228 3614

โทรที่นี่
     สวัสดีและขอต้อนรับลูกค้าหมดปัญหาเรื่องการเรียกใช้บริการหรือการปฏิเสธผู้โดยสาร  หรือการเรียกใช้บริการในทุกพื้นที่ไม่จำกัด เพียงเรียกใช้บริการผ่านศูนย์แท็กซี่ปทุมธานี  ศูนย์เชื่อมต่อที่รวดเร็วสะดวกและปลอดภัย   มีสมาชิกให้บริการมากกว่า 500 คัน โดยสมาชิกทีมงานในพื้นที่ จึงสามารถเข้าไปดูแลให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว มีบริการรถเล็ก 4 ที่นั่ง -บริการรถใหญ่ 7 ที่นั่ง -บริการรถตู้ van vip 9 ถึง 12 ที่นั่ง เรียกหรือ/จองแท็กซี่ปทุมธานี 24 ชั่วโมง บริการแท็กซี่ปทุมธานีไปสนามบินและต่างจังหวัด 24 ชั่วโมง เรียกใช้บริการติดต่อธุรกิจ ติดต่อหน่วยงานราชการ เดินทางไปสถานพยาบาล เดินทางท่องเที่ยว หรือตามนิคมอุตสาหกรรมโรงงาน สามารถนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานีหรือต่างจังหวัด เชิญเรียกใช้บริการศูนย์แท็กซี่ปทุมธานี บริการเพิ่มเติมข้อมูลแนะนำปรึกษาการเดินทางของลูกค้าแต่ละประเภท  สามารถออกบิลใบเสร็จค่าเดินทางทุกประเภทสำหรับลูกค้าที่ต้องการ

      +ลูกค้าเพิ่มเติมข้อมูลแอดไลน์สายด่วนได้ที่นี่+
เพิ่มเพื่อนที่นี่

ทางทีมงานได้ให้ความสำคัญต่อลูกค้า และสร้างกิจกรรมส่วนร่วมสอบถามข้อมูลถึงความต้องการของลูกค้าและปัญหาต่างๆ  จึงนำไปพัฒนาให้ตรงจุดประสงค์ความต้องการของลูกค้า และเป็นศูนย์ที่ลูกค้าไว้วางใจมากที่สุดที่เรียกใช้บริการเช่น
 • ความปลอดภัย
 • ความรวดเร็ว
 • การตรงต่อเวลาเมื่อลูกค้าจองรถ
 • บริการด้วยความสุภาพใจเย็น
 • บริการรถใหม่สะอาด
 • สามารถให้บริการหลากหลายรูปแบบตามความประสงค์ของลูกค้า
สามารถระบุทะเบียนรถ  ประวัติคนขับรถล่วงหน้าได้
ทางทีมงานให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วไทย
บริการแท็กซี่ด่วน 24 ชั่วโมง
จองแท็กซี่ไปสนามบินและต่างจังหวัด 24 ชั่วโมง                             
    ขอขอบคุณรูปภาพจากทีมงานสมาชิกและลูกค้า
ทางทีมงานให้บริการหลากหลายประเภทอาทิเช่น
+บริการรถเล็ก 4 ที่นั่ง
+บริการรถใหญ่ 7 ที่นั่ง
+บริการรถตู้ van VIP 9-12 ที่นั่ง
+บริการแท็กซี่แบบเหมาวัน
+บริการแท็กซี่แบบไปกลับ
+บริการรับส่งเอกสารพัสดุเร่งด่วน
+บริการนัดรับลูกค้าขณะอยู่ระหว่างการเดินทาง 
+บริการตามความประสงค์ของลูกค้า                                        

  ++สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการเร่งด่วน  หรือจองล่วงหน้า หากมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือยกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งกลับทุกครั้ง เพื่อความสะดวกในการให้บริการของสมาชิก และลูกค้าท่านอื่น  (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ) ขอบพระคุณค่ะ++

เบอร์โทรแท็กซี่ปทุมธานี                   095 228 3614
เรียกแท็กซี่ปทุมธานี                         095 228 3614
จองแท็กซี่ปทุมธานี                           095 228 3614
แท็กซี่ปทุมธานี                                  095 228 3614
บริการแท็กซี่ปทุมธานี                       095 228 3614
ศูนย์แท็กซี่ปทุมธานี                          095 228 3614
เบอร์แท็กซี่ปทุมธานี                          095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบางกะดี           095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบางปรอท        095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบางหลวง         095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านกลาง         095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลสวนพริกไทย   095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบางแขยง         095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบางพูด            095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบางเดื่อ            095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านฉาง           095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลหลักหก            095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบางคูวัด           095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบางพูน            095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านกระแชง    095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านใหม่          095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ซอยวัดเสด็จ             095 228 3614
เรียกแท็กซี่ซอยวัดเสด็จ                   095 228 3614
เรียกแท็กซี่ซอยวัดบางพูน                095 228 3614
เรียกแท็กซี่แฟลตปลาทอง                095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ซอยวัดบางพูน          095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่แฟลตปลาทอง         095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่หมู่บ้านสินธร            095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่พูนทรัพย์                  095 228 3614
เรียกแท็กซี่พูนทรัพย์                        095 228 3614
แท็กซี่พูนทรัพย์                                095 228 3614
เรียกแท็กซี่บางกะดี                          095 228 3614
แท็กซี่บางกะดี                                  095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่นิคมบางกะดี             095 228 3614
เรียกแท็กซี่นิคมบางกะดี                   095 228 3614
แท็กซี่นิคมบางกะดี                           095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่แฟลตปลาทอง          095 228 3614
เรียกแท็กซี่แฟลตปลาทอง                095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ซอยสุขี                     095 228 3614
เรียกแท็กซี่ซอยสุขี                           095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่คลองเปรมประชากร 095 228 3614
เรียกแท็กซี่คลองเปรมประชากร       095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ workpoint               095 228 3614
เรียกแท็กซี่ workpoint                     095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ซ่อมสร้าง                  095 228 3614
เรียกแท็กซี่ซ่อมสร้าง                        095 228 3614
แท็กซี่ซ่อมสร้าง                                095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ถนน 345                  095 228 3614
เรียกแท็กซี่ถนน 345                        095 228 3614
แท็กซี่ถนน 345                                095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่คลองหลวง              095 228 3614
เรียกแท็กซี่คลองหลวง                     095 228 3614
จองแท็กซี่คลองหลวง                       095 228 3614
แท็กซี่คลองหลวง                             095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลคลองหนึ่ง        095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลคลองสอง        095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลคลองสาม        095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลคลองสี่            095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลคลองห้า          095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลคลองหก          095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลคลองเจ็ด         095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่สนามกอล์ฟ alpine  095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่หมู่บ้านราชธานี         095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่สนามแข่งรถคลอง 5 095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่วัดธรรมกาย              095 228 3614
เรียกแท็กซี่วัดธรรมกาย                    095 228 3614
แท็กซี่วัดธรรมกาย                            095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่บงกช                        095 228 3614
เรียกแท็กซี่บงกช                              095 228 3614
แท็กซี่บงกช                                      095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ไอยรา                       095 228 3614
เรียกแท็กซี่ไอยรา                             095 228 3614
แท็กซี่ไอยรา                                     095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่เทพกุญชร                095 228 3614
เรียกแท็กซี่เทพกุญชร                      095 228 3614
แท็กซี่ เทพกุญชร                             095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตลาดไท                   095 228 3614
เรียกแท็กซี่ตลาดไท                         095 228 3614
แท็กซี่ตลาดไท                                 095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่แมนฮัตตัน                095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ซอยแมนฮัตตัน         095 228 3614
แท็กซี่ซอยแมนฮัตตัน                       095 228 3614
แท็กซี่ซอยแมนฮัตตัน                       095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ธรรมศาสตร์รังสิต    095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่นวนคร                      095 228 3614
เรียกแท็กซี่นวนคร                            095 228 3614
แท็กซี่นวนคร                                     095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่หมู่บ้านเลคไซด์        095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่นิคมนวนคร               095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่นครชัยวิลล่า             095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตลาดโรงเกลือนวนคร  095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่พยอม                       095 228 3614
เรียกแท็กซี่พยอม                              095 228 3614
แท็กซี่พยอม                                      095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่บ้านเอื้อมิตซู             095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่บ้านเอื้อสะพานขาว   095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่บ้านเอื้อเชียงรากน้อย   095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่บ้านเอื้อพระอินทร์     095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่เชียงรากน้อย            095 228 3614
เรียกแท็กซี่เชียงรากน้อย                  095 228 3614
แท็กซี่เชียงรากน้อย                          095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่เชียงรากใหญ่           095 228 3614
เบอร์แท็กซี่บ้านเอื้อพระอินทร์           095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่หมู่บ้านสิริเพลสนวนคร    095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่หมู่บ้านดีคิวบ์            095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่คลองพยอม              095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ซอยคุณพระ             095 228 3614
เรียกแท็กซี่ซอยคุณพระ                   095 228 3614
แท็กซี่ซอยคุณพระ                           095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่เชียงราก                   095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่กอล์ฟแมนชั่น           095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท     095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ซอยรังสิตภิรมย์        095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่กอล์ฟวิว                   095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่ธัญบุรี                       095 228 3614
เรียกแท็กซี่ธัญบุรี                             095 228 3614
จองแท็กซี่ธัญบุรี                               095 228 3614
แท็กซี่ธัญบุรี                                     095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบึงน้ำรักษ์        095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลประชาธิปัตย์   095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบึงยี่โถ             095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลรังสิต               095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบึงสนั่น            095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลลำผักกูด          095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่รังสิตปทุมธานี          095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่รังสิตนครนายก        095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต   095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ซอยไวร์เฮาร์             095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ซอยประทานพร        095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ซอยบุญคุ้ม               095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่ลาดหลุมแก้ว             095 228 3614
เรียกแท็กซี่ลาดหลุมแก้ว                   095 228 3614
จองแท็กซี่ลาดหลุมแก้ว                    095 228 3614
แท็กซี่ลาดหลุมแก้ว                           095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลคลองพระอุดม 095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ่อเงิน              095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลหน้าไม้             095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลคูขวาง             095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลระแหง             095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลคูบางหลวง      095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลลาดหลุมแก้ว   095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่มหาลัยชินวัตร          095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่โรงเรียนจุฬาภรณ์     095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ซอยวัดเจดีย์หอย      095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว   095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่แยกนพวงศ์               095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่ลำลูกกา                    095 228 3614
เรียกแท็กซี่ลำลูกกา                          095 228 3614
จองแท็กซี่ลำลูกกา                           095 228 3614
แท็กซี่ลำลูกกา                                  095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลคูคต                095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบึงทองหลาง    095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลลำลูกกา          095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบึงคอไห          095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลพืชอุดม           095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลลำไทร             095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบึงคำพร้อย      095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลลาดสวาย        095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลลำสามแก้ว      095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่หมู่บ้านธัญธานี         095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่สามโคก                    095 228 3614
เรียกแท็กซี่สามโคก                          095 228 3614
จองแท็กซี่สามโคก                            095 228 3614
แท็กซี่สามโคก                                  095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลกระแชง           095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบางกระบือ       095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านงิ้ว             095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลเชียงรากน้อย  095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลคลองควาย      095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบางเตย           095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านปทุม         095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลเชียงรากใหญ่  095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลท้ายเกาะ         095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบางโพธิ์เหนือ   095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลสามโคก           095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่สามโคกเสนา            095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่เรือนจำปทุมธานี       095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตลาดน้ำสามโคก      095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่วัดโบสถ์สามโคก      095 228 3614
เรียกแท็กซี่วัดโบสถ์สามโคก            095 228 3614
แท็กซี่วัดโบสถ์สามโคก                     095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ซอยวัดเสด็จ             095 228 3614
เรียกแท็กซี่ซอยวัดเสด็จ                   095 228 3614
แท็กซี่ซอยวัดเสด็จ                           095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตลาดโรงเกลือท้ายเกาะ
เรียกแท็กซี่ตลาดโรงเกลือท้ายเกาะ
แท็กซี่ท้ายเกาะ                                  095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ซอยวัดดาวเรือง        095 228 3614
เรียกแท็กซี่ซอยวัดดาวเรือง              095 228 3614
แท็กซี่ซอยวัดดาวเรือง                      095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ซอยวัดไพร่ฟ้า          095 228 3614
เรียกแท็กซี่ซอยวัดไพร่ฟ้า                095 228 3614
แท็กซี่ซอยวัดไพร่ฟ้า                        095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่เมืองเอก                    095 228 3614
เรียกแท็กซี่เมืองเอก                          095 228 3614
แท็กซี่เมืองเอก                                  095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ซอยวัดหนองปรง      095 228 3614
เรียกแท็กซี่ซอยวัดหนองปรง            095 228 3614
แท็กซี่ซอยวัดหนองปรง                    095 228 3614
เรียกแท็กซี่บางกะดี                          095 228 3614
แท็กซี่บางกะดี                                  095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ปทุมสายใน               095 228 3614
เรียกแท็กซี่ปทุมสายใน                     095 228 3614
แท็กซี่ปทุมสายใน                             095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่หนองเสือ                  095 228 3614
เรียกแท็กซี่หนองเสือ                        095 228 3614
จองแท็กซี่หนองเสือ                          095 228 3614
แท็กซี่หนองเสือ                                095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลนพรัตน์            095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบึงบอน            095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลหนองสามวัง    095 228 3614
เบอร์โทรศัพท์ตำบลบึงกาสาม           095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบึงบา               095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบึงชำอ้อ           095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลศาลาครุ           095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่บ้านเอื้อคลอง 10      095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่การเคหะคลอง 8       095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ราชมงคลคลอง 6     095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่กรมการปกครองคลอง 6    095 228 3614
แท็กซี่กรมการปกครองคลอง 6         095 228 3614
เรียกแท็กซี่กรมการปกครองคลอง 6 095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่เทคโนธานี                095 228 3614
เรียกแท็กซี่เทคโนธานี                      095 228 3614
แท็กซี่เทคโนธานี                              095 228 3614

เบอร์โทรฉุกเฉินสำหรับลูกค้าโทรฟรี 24 ชั่วโมง
+อุบัติเหตุ                                      1644
+รถเสีย                                         1644
+ของหาย                                      1644
+คนหาย                                        1644
+ขอความช่วยเหลือ                       1644
+ข้อมูลการจราจร                          1644

ความคิดเห็น

 1. เรียกใช้บริการง่ายคะ บ้านอยูในทื่ลึกและใม่มืแท็กซี่พี่เขาก็ส่งรถมารับคะ

  ตอบกลับลบ
 2. จองใปสนามบินสะดวกดีคับตรงเวลาลองเรียกใข้คับ

  ตอบกลับลบ
 3. ขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้ใช้บริการครับ ทางทีมงานพร้อมจะดูแลลูกค้าทุกท่าน ไปให้บริการอย่างดีเยี่ยมครับ

  ตอบกลับลบ

โพสต์ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ศูนย์เรียกแท็กซี่จังหวัดสมุทรสาคร 095 228 3614

ศูนย์เรียกแท็กซี่สมุทรปราการ 24 ชั่วโมง 095 228 3614