แท็กซี่ปทุมธานี ศูนย์เรียกแท็กซี่ปทุมธานี เบอร์โทรแท็กซี่ปทุมธานี 095 228 3614

whatsApp

โทรที่นี่
ศูนย์บริการแท็กซี่ปทุมธานียินดีให้บริการค่ะ
      สวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะ หมดปัญหาเรื่องการเรียกใช้บริการหรือการปฏิเสธผู้โดยสาร และการเรียกใช้บริการในพื้นที่ค่อนข้างลึก จุดประสงค์ในการให้บริการเพื่อเป็นเบอร์อำนวยความสะดวกและเป็นสาธารณประโยชน์ในการเรียกใช้แท็กซี่ของลูกค้า  ทีมงานให้บริการแท็กซี่ปทุมธานี 24 ชั่วโมง / จองแท็กซี่ปทุมธานีไปสนามบินและต่างจังหวัด 24 ชั่วโมง มีรถให้บริการจำนวนมากครอบคลุมทุกพื้นที่ เรียกแท็กซี่ด่วนฉุกเฉิน เรียกรถให้ไปรับบุตรหลานและญาติพี่น้อง รับส่งพัสดุสิ่งของ สะดวกและปลอดภัย บันทึกประวัติคนขับแล้วทะเบียนรถทุกครั้งที่ใช้บริการ สิ่งของตกหล่นสูญหายสามารถติดตามได้ในทันที

แท็กซี่ปทุมธานี                             095 228 3614
เรียกแท็กซี่ปทุมธานี                    095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ปทุมธานี             095 228 3614
จองแท็กซี่ปทุมธานี                     095 228 3614
บริการแท็กซี่ปทุมธานี                 095 228 3614
ศูนย์แท็กซี่ปทุมธานี                    095 228 3614
เบอร์แท็กซี่ปทุมธานี                    095 228 3614

ปทุมธานีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดสำคัญที่มีพื้นที่กว้างติดต่อหลายจังหวัด และการเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมและด้านหมู่บ้านพักอาศัยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แหล่งท่องเที่ยวและวัดชื่อดังมากมายที่เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทุกคนอยากเดินทางเข้าไปเยี่ยมชม อีกหนึ่งบริการด้านการเดินทางสำหรับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าในพื้นที่หรือนักท่องเที่ยว ต้องการเดินทางหรือมีนัดสำคัญจองรถ ใช้บริการเร่งด่วนเชิญเรียกใช้บริการแท็กซี่ปทุมธานี
                         
      

วิธีใช้บริการหรือจองรถ
 1. แจ้งสถานที่ให้เข้าไปรับ
 2. แจ้งปลายทางที่ให้ไปส่ง
 3. แจ้งจำนวนลูกค้าและสัมภาระ
 4. รอสมาชิกไปรับลูกค้าถึงจุดนัดหมาย
 5. สำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถบอกสถานที่เข้าไปรับ สามารถแอด line ข้างบนส่งตำแหน่งที่ตั้งให้ทางศูนย์ได้เลยครับ

ทางทีมงานได้เล็งเห็นความสำคัญ และความต้องการของลูกค้า ได้ทำการพัฒนาขยายเพิ่มเครือข่ายสมาชิก เพื่อรองรับการเติบโตของหมู่บ้าน และโรงงานนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ  รวมถึงการให้บริการทุกกิจกรรมของลูกค้า และเป็นศูนย์ที่ลูกค้าใช้บริการมานานและไว้วางใจเช่น
 1. ความปลอดภัย
 2. ความรวดเร็วในการให้บริการ
 3. ความตรงต่อเวลาเมื่อลูกค้าจองรถ
 4. มีสมาชิกให้บริการจำนวนมาก
 5. ระยะเวลาและประสบการณ์ให้บริการหลายปี
 6. จ่ายค่าโดยสารแบบโอน banking พร้อมเพย์
 7. บริการรถใหม่สะอาดสุภาพใจเย็น
 8. บริการหลายรูปแบบตามความประสงค์ของลูกค้า
สามารถระบุทะเบียนรถ ส่งประวัติคนขับรถล่วงหน้าได้  ทางทีมงาน   ให้บริการ   ครอบคลุม   ทุกพื้นที่ทั่วไทย  จองแท็กซี่   ไปสนามบิน  และ ต่างจังหวัด 24 ชั่วโมง เรียกใช้แท็กซี่ด่วน24 ชั่วโมง
                

สำหรับลูกค้า ที่ต้องการเดินทาง ไปสนามบิน หรือต่างจังหวัด กรุณาจองล่วงหน้าจะได้รับความสะดวก  ต่อสมาชิก และลูกค้าที่ใช้บริการ เพราะอาจมีความล่าช้าในการเรียกใช้บริการ เนื่องด้วยปัจจัยของสภาพจราจรหรือในชั่วโมงเร่งด่วน

สำหรับลูกค้า ที่ต้องการ แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งกลับทุกครั้ง เพื่อความสะดวกของสมาชิก และการให้บริการลูกค้าท่านอื่น ( ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น )


🚖 ทางทีมงานให้บริการหลายประเภท
✔ บริการรถเล็ก 4 ที่นั่ง
✔ บริการรถใหญ่ 7 ที่นั่ง
✔ บริการรถตู้ van VIP 9-12 ที่นั่ง
✔ บริการรถ private 4 ที่นั่ง
✔ บริการรถ private 7 ที่นั่ง
✔ บริการแท็กซี่แบบเหมาวัน
✔ บริการแท็กซี่แบบไปกลับ
✔ บริการรับส่งเอกสารพัสดุเร่งด่วน
✔ บริการนัดรับขณะ อยู่ระหว่างการเดินทาง 
✔ บริการตามความประสงค์ของลูกค้า     
 


               
ขอบคุณที่มา  https://youtu.be/WryQTk4dVmU


เบอร์โทรเรียกแท็กซี่ตำบลบางกะดี      
เบอร์โทรเรียกแท็กซี่ตำบลบางปรอท        
เบอร์โทรเรียกแท็กซี่ตำบลบางหลวง        
เบอร์โทรเรียกแท็กซี่ตำบลบ้านกลาง        
เบอร์โทรเรียกแท็กซี่ตำบลสวนพริกไทย   
เบอร์โทรเรียกแท็กซี่ตำบลบางแขยง         
เบอร์โทรเรียกแท็กซี่ตำบลบางพูด            
เบอร์โทรเรียกแท็กซี่ตำบลบางเดื่อ          
เบอร์โทรเรียกแท็กซี่ตำบลบ้านฉาง         
เบอร์โทรเรียกแท็กซี่ตำบลหลักหก           
เบอร์โทรเรียกแท็กซี่ตำบลบางคูวัด           
เบอร์โทรเรียกแท็กซี่ตำบลบางพูน          
เบอร์โทรเรียกแท็กซี่ตำบลบ้านกระแชง    
เบอร์โทรเรียกแท็กซี่ตำบลบ้านใหม่    

         
แท็กซี่ปทุมธานีให้บริการอบอุ่นเป็นกันเอง

เบอร์โทรแท็กซี่ซอยวัดเสด็จ         
เรียกแท็กซี่ซอยวัดเสด็จ              
เรียกแท็กซี่ซอยวัดบางพูน            
เรียกแท็กซี่แฟลตปลาทอง                
เบอร์โทรแท็กซี่ซอยวัดบางพูน          
เบอร์โทรแท็กซี่แฟลตปลาทอง         
เบอร์โทรแท็กซี่หมู่บ้านสินธร         
เบอร์โทรแท็กซี่พูนทรัพย์                 
เรียกแท็กซี่พูนทรัพย์                        
แท็กซี่พูนทรัพย์                       
เรียกแท็กซี่บางกะดี                          
แท็กซี่บางกะดี                                  
เบอร์โทรแท็กซี่นิคมบางกะดี             
เรียกแท็กซี่นิคมบางกะดี                   
แท็กซี่นิคมบางกะดี                           
เบอร์โทรแท็กซี่แฟลตปลาทอง          
เรียกแท็กซี่แฟลตปลาทอง                
เบอร์โทรแท็กซี่ซอยสุขี                     
เรียกแท็กซี่ซอยสุขี                          
เบอร์โทรแท็กซี่คลองเปรมประชากร 
เรียกแท็กซี่คลองเปรมประชากร       
เบอร์โทรแท็กซี่ workpoint            
เรียกแท็กซี่ workpoint                 
เบอร์โทรแท็กซี่ซ่อมสร้าง               
เรียกแท็กซี่ซ่อมสร้าง                      
แท็กซี่ซ่อมสร้าง                             
เบอร์โทรแท็กซี่ถนน 345               
เรียกแท็กซี่ถนน 345                     
แท็กซี่ถนน 345   
 
         
อยู่ลึกแค่ไหนเราก็เข้าไปรับ
                    
เบอร์โทรแท็กซี่คลองหลวง           
เรียกแท็กซี่คลองหลวง                     
จองแท็กซี่คลองหลวง                   
แท็กซี่คลองหลวง                           
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลคลองหนึ่ง        
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลคลองสอง        
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลคลองสาม        
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลคลองสี่           
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลคลองห้า       
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลคลองหก     
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลคลองเจ็ด    
เบอร์โทรแท็กซี่สนามกอล์ฟ alpine 
เบอร์โทรแท็กซี่หมู่บ้านราชธานี         
เบอร์โทรแท็กซี่สนามแข่งรถคลอง 5 
เรียกแท็กซี่บางขัน
เบอร์โทรแท็กซี่บางขัน
แท็กซี่บางขัน

เบอร์โทรแท็กซี่วัดธรรมกาย             
เรียกแท็กซี่วัดธรรมกาย                    
แท็กซี่วัดธรรมกาย                            
เบอร์โทรแท็กซี่บงกช                       
เรียกแท็กซี่บงกช                           
แท็กซี่บงกช                                   
เบอร์โทรแท็กซี่ไอยรา                  
เรียกแท็กซี่ไอยรา                        
แท็กซี่ไอยรา                                  
เบอร์โทรแท็กซี่เทพกุญชร            
เรียกแท็กซี่เทพกุญชร                
แท็กซี่ เทพกุญชร                         
เบอร์โทรแท็กซี่ตลาดไท               
เรียกแท็กซี่ตลาดไท                         
แท็กซี่ตลาดไท                                
เบอร์โทรแท็กซี่แมนฮัตตัน             
เบอร์โทรแท็กซี่ซอยแมนฮัตตัน         
แท็กซี่ซอยแมนฮัตตัน     
                    
 
    
ตรงต่อเวลาสำหรับลูกค้าจองไปสนามบิน
               
เบอร์โทรแท็กซี่ธรรมศาสตร์รังสิต  
เบอร์โทรแท็กซี่นวนคร                      
เรียกแท็กซี่นวนคร                           
แท็กซี่นวนคร                                 
เบอร์โทรแท็กซี่หมู่บ้านเลคไซด์   
เบอร์โทรแท็กซี่นิคมนวนคร               
เบอร์โทรแท็กซี่นครชัยวิลล่า             
เบอร์โทรแท็กซี่ตลาดโรงเกลือนวนคร  
เบอร์โทรแท็กซี่พยอม                   
เรียกแท็กซี่พยอม                         
แท็กซี่พยอม                                      
เบอร์โทรแท็กซี่บ้านเอื้อมิตซู             
เบอร์โทรแท็กซี่บ้านเอื้อสะพานขาว   
เบอร์โทรแท็กซี่บ้านเอื้อเชียงรากน้อย   
เบอร์โทรแท็กซี่บ้านเอื้อพระอินทร์
เบอร์โทรแท็กซี่เชียงรากน้อย
เรียกแท็กซี่เชียงรากน้อย
แท็กซี่เชียงรากน้อย
เบอร์โทรแท็กซี่เชียงรากใหญ่           
เบอร์แท็กซี่บ้านเอื้อพระอินทร์           
เบอร์โทรแท็กซี่หมู่บ้านสิริเพลสนวนคร    
เบอร์โทรแท็กซี่หมู่บ้านดีคิวบ์            
เบอร์โทรแท็กซี่คลองพยอม              
เบอร์โทรแท็กซี่ซอยคุณพระ          
เรียกแท็กซี่ซอยคุณพระ                   
แท็กซี่ซอยคุณพระ                          
เบอร์โทรแท็กซี่เชียงราก                  
เบอร์โทรแท็กซี่กอล์ฟแมนชั่น         
เบอร์โทรแท็กซี่สนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท     
เบอร์โทรแท็กซี่ซอยรังสิตภิรมย์        
เบอร์โทรแท็กซี่กอล์ฟวิว           
       

       
ส่งเอกสารจากปทุมธานีไปสมุทรปราการ

เบอร์โทรแท็กซี่ธัญบุรี                  
เรียกแท็กซี่ธัญบุรี                         
จองแท็กซี่ธัญบุรี                             
แท็กซี่ธัญบุรี                                  

เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบึงน้ำรักษ์        
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลประชาธิปัตย์   
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบึงยี่โถ            
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลรังสิต               
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบึงสนั่น          
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลลำผักกูด       
เบอร์โทรแท็กซี่รังสิตปทุมธานี         
เบอร์โทรแท็กซี่รังสิตนครนายก       
เบอร์โทรแท็กซี่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต   
เบอร์โทรแท็กซี่ซอยไวร์เฮาร์             
เบอร์โทรแท็กซี่ซอยประทานพร        
เบอร์โทรแท็กซี่ซอยบุญคุ้ม               

เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลคลองพระอุดม 
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ่อเงิน              
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลหน้าไม้           
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลคูขวาง            
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลระแหง             
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลคูบางหลวง      
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลลาดหลุมแก้ว   
เบอร์โทรแท็กซี่มหาลัยชินวัตร          
เบอร์โทรแท็กซี่โรงเรียนจุฬาภรณ์     
เบอร์โทรแท็กซี่ซอยวัดเจดีย์หอย    
เบอร์โทรแท็กซี่โรงพยาบาลลาดหลุมแก้ว  
เบอร์โทรแท็กซี่แยกนพวงศ์   

              
เรามีรถให้บริการลูกค้าหลายขนาด

เบอร์โทรแท็กซี่ลำลูกกา                   
เรียกแท็กซี่ลำลูกกา                       
จองแท็กซี่ลำลูกกา                         
แท็กซี่ลำลูกกา                              

เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลคูคต               
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบึงทองหลาง 
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลลำลูกกา          
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบึงคอไห        
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลพืชอุดม        
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลลำไทร             
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบึงคำพร้อย   
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลลาดสวาย   
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลลำสามแก้ว   
เบอร์โทรแท็กซี่หมู่บ้านธัญธานี     

เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านปทุม         
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลเชียงรากใหญ่  
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลท้ายเกาะ         
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบางโพธิ์เหนือ   
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลสามโคก          
เบอร์โทรแท็กซี่สามโคกเสนา            
เบอร์โทรแท็กซี่เรือนจำปทุมธานี       
เบอร์โทรแท็กซี่ตลาดน้ำสามโคก      
เบอร์โทรแท็กซี่วัดโบสถ์สามโคก      
เรียกแท็กซี่วัดโบสถ์สามโคก            
แท็กซี่วัดโบสถ์สามโคก            
เบอร์โทรแท็กซี่ซอยวัดเสด็จ         
เรียกแท็กซี่ซอยวัดเสด็จ               
แท็กซี่ซอยวัดเสด็จ             

เบอร์โทรแท็กซี่ตลาดโรงเกลือท้ายเกาะ
เรียกแท็กซี่ตลาดโรงเกลือท้ายเกาะ
แท็กซี่ท้ายเกาะ                              
เบอร์โทรแท็กซี่ซอยวัดดาวเรือง    
เรียกแท็กซี่ซอยวัดดาวเรือง            
แท็กซี่ซอยวัดดาวเรือง                   
เบอร์โทรแท็กซี่ซอยวัดไพร่ฟ้า      
เรียกแท็กซี่ซอยวัดไพร่ฟ้า         
แท็กซี่ซอยวัดไพร่ฟ้า                   
เบอร์โทรแท็กซี่เมืองเอก               
เรียกแท็กซี่เมืองเอก                    
แท็กซี่เมืองเอก                                 
เบอร์โทรแท็กซี่ซอยวัดหนองปรง     
เรียกแท็กซี่ซอยวัดหนองปรง        
แท็กซี่ซอยวัดหนองปรง                
เรียกแท็กซี่บางกะดี                         
แท็กซี่บางกะดี                                  
เบอร์โทรแท็กซี่ปทุมสายใน               
เรียกแท็กซี่ปทุมสายใน                     
แท็กซี่ปทุมสายใน                                         
เบอร์โทรแท็กซี่บ้านเอื้อคลอง 10      
เบอร์โทรแท็กซี่การเคหะคลอง 8  
    
เบอร์โทรแท็กซี่ราชมงคลคลอง 6
เรียกแท็กซี่ราชมงคลคลอง 6
แท็กซี่ราชมงคลคลอง 6     
เบอร์โทรแท็กซี่กรมการปกครองคลอง6
แท็กซี่วิทยาลัยการปกครอง
เรียกแท็กซี่วิทยาลัยการปกครอง
เบอร์โทรแท็กซี่วิทยาลัยการปกครอง
แท็กซี่เทคโนธานี
เรียกแท็กซี่เทคโนธานี
เบอร์โทรแท็กซี่เทคโนธานี

เบอร์โทรฉุกเฉินสำหรับลูกค้าโทรฟรี 24 ชั่วโมง
+อุบัติเหตุ                                      1644
+รถเสีย                                         1644
+ของหาย                                      1644
+คนหาย                                        1644
+ขอความช่วยเหลือ                     1644
+ข้อมูลการจราจร                        1644

#เรียกแท็กซี่ปทุมธานี#แท็กซี่ปทุมธานี#เบอร์โทรแท็กซี่ปทุมธานี#เบอร์แท็กซี่ปทุมธานี#เหมาแท็กซี่ปทุมธานี#จองแท็กซี่ปทุมธานี#
+เรียกแท็กซี่ปทุมธานี+แท็กซี่ปทุมธานี+เบอร์โทรแท็กซี่ปทุมธานี+เบอร์แท็กซี่ปทุมธานี+จองแท็กซี่ปทุมธานี+เหมาแท็กซี่ปทุมธานี+เรียกแท็กซี่ปทุมธานีไปสนามบิน+เรียกแท็กซี่ปทุมธานีไปต่างจังหวัด+เรียกแท็กซี่ปทุมธานี