แท็กซี่นครสวรรค์ ศูนย์-เรียกแท็กซี่นครสวรรค์ เบอร์โทรแท็กซี่นครสวรรค์ 095 228 3614


บริการแท็กซี่นครสวรรค์ยินดีต้อนรับค่ะ
 
   สวัสดีลูกค้าจังหวัดนครสวรรค์ทุกท่านค่ะ ทางทีมงานบริการแท็กซี่ นครสวรรค์ 24 ชั่วโมง / จองแท็กซี่นครสวรรค์ไปสนามบินและต่างจังหวัด 24 ชั่วโมง จุดประสงค์ในการให้บริการเพื่อเป็นเบอร์สาธารณะประโยชน์ต่อลูกค้าที่ต้องการเดินทาง ลูกค้าอยู่ตรงไหนก็ใช้บริการได้ ไม่ว่าฝนตกหนัก สัมภาระเยอะ อยู่ในพื้นที่เดินทางเข้าถึงยาก โดยสมาชิกและทีมงานที่ให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ ทีมงานยังคงเพิ่มเติมสมาชิกเพื่อรองรับการให้บริการต่อลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราให้บริการทุกกิจกรรมการเดินทางของลูกค้า ติดต่อธุรกิจ ติดต่อหน่วยงานราชการ เดินทางท่องเที่ยว เดินทางไปสนามบินหรือขนส่งต่างๆ เชิญเรียกใช้บริการแท็กซี่นครสวรรค์  ลูกค้ากรุณาเรียกใช้บริการผ่านหน้าเว็บทุกครั้ง สิ่งของตกหล่นสูญหายสามารถติดตามได้ในทันที  ยินดีให้คำแนะนำปรึกษาการเดินทางทุกประเภท ขอบคุณที่เรียกใช้บริการ   

แท็กซี่นครสวรรค์                          095 228 3614
เรียกแท็กซี่นครสวรรค์                 095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่นครสวรรค์          095 228 3614
จองแท็กซี่นครสวรรค์                   095 228 3614
เบอร์แท็กซี่นครสวรรค์                 095 228 3614
ศูนย์แท็กซี่นครสวรรค์                  095 228 3614
บริการแท็กซี่นครสวรรค์              095 228 3614
เหมาแท็กซี่นครสวรรค์                 095 228 3614
                               
ทางทีมงานให้บริการหลายประเภท
 • บริการรถเล็ก 4 ที่นั่ง
 • บริการรถใหญ่ 7 ที่นั่ง
 • บริการรถตู้ van VIP 9-12 ที่นั่ง
 • บริการรถ private
 • บริการแท็กซี่แบบเหมาวัน
 • บริการแท็กซี่แบบไปกลับ
 • บริการรับส่งเอกสารพัสดุเร่งด่วน
 • บริการนัดรับลูกค้าอยู่ระหว่างเดินทาง
 • บริการตามความประสงค์ของลูกค้าวิธีใช้บริการง่ายไม่กี่ขั้นตอน
 1. แจ้งตำแหน่งที่จะให้เข้าไปรับ
 2. แจ้งปลายทางที่จะให้ไปส่ง
 3. รอพนักงานไปรับถึงจุดนัดหมาย
 4. ลูกค้าไม่สามารถระบุที่อยู่หรือตำแหน่งตัวเองสามารถแอดไลน์สีเขียวข้างบนส่งตำแหน่งที่ตั้งได้เลยครับ

  ❕ข้อควรแนะนำของลูกค้า  
 
❕ สำหรับลูกค้าที่เรียกใช้บริการด่วน     หรือจองรถล่วงหน้า   หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล    หรือยกเลิกการเดินทาง  กรุณาแจ้งกลับทุกครั้งค่ะ  เพื่อความสะดวกในการให้บริการลูกค้าท่านอื่น    
 ( ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ) ขอบพระคุณค่ะ


สำหรับลูกค้าที่ต้องการเดินทางไปสนามบิน และต่างจังหวัด  กรุณาจองล่วงหน้า  จะได้รับความสะดวก ต่อสมาชิก และลูกค้าที่ใช้บริการ  ⚠ เนื่องจากใช้บริการในชั่วโมงเร่งด่วน  และสภาพการจราจรที่หนาแน่น  อาจมีความล่าช้ากิจกรรมการให้บริการของทีมงาน

ขอบคุณที่มาจาก  https://youtu.be/vNnPw9hCO1E

เบอร์โทรแท็กซี่ชุมตาบง              095 228 3614
แท็กซี่ชุมตาบง                              095 228 3614
เรียกแท็กซี่ชุมตาบง                     095 228 3614
เบอร์แท็กซี่ชุมตาบง                     095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่แม่เปิน                 095 228 3614
เรียกแท็กซี่แม่เปิน                        095 228 3614
แท็กซี่แม่เปิน                                 095 228 3614
เบอร์แท็กซี่แม่เปิน                        095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่ชุมแสง                 095 228 3614
เรียกแท็กซี่ชุมแสง                        095 228 3614
แท็กซี่ชุมแสง                                 095 228 3614
เบอร์แท็กซี่ชุมแสง                        095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่ตากฟ้า                 095 228 3614
เรียกแท็กซี่ตากฟ้า                        095 228 3614
แท็กซี่ตากฟ้า                                 095 228 3614
เบอร์แท็กซี่ตากฟ้า                        095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่ตาคลี                    095 228 3614
เรียกแท็กซี่ตาคลี                           095 228 3614
แท็กซี่ตาคลี                                    095 228 3614
เบอร์แท็กซี่ตาคลี                           095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่ท่าตะโก                095 228 3614
เรียกแท็กซี่ท่าตะโก                       095 228 3614
แท็กซี่ท่าตะโก                                095 228 3614
เบอร์แท็กซี่ท่าตะโก                       095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่บรรพตพิสัย          095 228 3614
เรียกแท็กซี่บรรพตพิสัย                 095 228 3614
แท็กซี่บรรพตพิสัย                          095 228 3614
เบอร์แท็กซี่บรรพตพิสัย                 095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่พยุหะคีรี                095 228 3614
เรียกแท็กซี่พยุหะคีรี                       095 228 3614
แท็กซี่พยุหะคีรี                                095 228 3614
เบอร์แท็กซี่พยุหะคีรี                       095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่ลาดยาว                 095 228 3614
เรียกแท็กซี่ลาดยาว                        095 228 3614
แท็กซี่ลาดยาว                                 095 228 3614
เบอร์แท็กซี่ลาดยาว                        095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่หนองบัว                 095 228 3614
เรียกแท็กซี่หนองบัว                        095 228 3614
แท็กซี่หนองบัว                                 095 228 3614
เบอร์แท็กซี่หนองบัว                        095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่เก้าเลี้ยว                095 228 3614
เรียกแท็กซี่เก้าเลี้ยว                       095 228 3614
แท็กซี่เก้าเลี้ยว                                 095 228 3614
เบอร์แท็กซี่เก้าเลี้ยว                        095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่แม่วงก์                   095 228 3614
เรียกแท็กซี่แม่วงก์                          095 228 3614
แท็กซี่แม่วงก์                                   095 228 3614
เบอร์แท็กซี่แม่วงก์                          095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่โกรกพระ              095 228 3614
เรียกแท็กซี่โกรกพระ                     095 228 3614
แท็กซี่โกรกพระ                              095 228 3614
เบอร์แท็กซี่โกรกพระ                     095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่ไพศาลี                 095 228 3614
เรียกแท็กซี่ไพศาลี                        095 228 3614
แท็กซี่ไพศาลี                                 095 228 3614
เบอร์แท็กซี่ไพศาลี                        095 228 3614
                                     

    ดำเนินงานโดยนาย พงค์พันธ์ แข็งกล้า ผู้บริหารและประสานงาน 

ความคิดเห็น