ศูนย์เรียกแท็กซี่อยุธยา เบอร์โทรแท็กซี่อยุธยา แท็กซี่อยุธยา 095 228 3614

โทรที่นี่

    สวัสดีลูกค้าที่ใช้บริการแท็กซี่อยุธยา หรือพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง  หมดปัญหาเรื่องการเรียกใช้บริการแท็กซี่  โดยศูนย์เชื่อมต่อแท็กซี่อยุธยาที่รวดเร็วและบริการครบวงจรครอบคลุมไม่จำกัดพื้นที่ ทางทีมงานบริการแท็กซี่ 24 ชั่วโมง/  เรียกแท็กซี่อยุธยาด่วน / จองแท็กซี่อยุธยา ไปสนามบิน / ไปกรุงเทพฯและต่างจังหวัด 24 ชั่วโมง   ให้บริการรถเล็ก 4 ที่นั่ง - บริการรถใหญ่ 7 ที่นั่ง - บริการรถตู้ van VIP 9-12 ที่นั่ง โดยทีมงานและสมาชิกให้บริการจำนวนมาก ทุกเวลาสะดวกและปลอดภัย  บริการให้คำแนะนำปรึกษาการเดินทางทุกประเภท  บริการลูกค้าตามแหล่งท่องเที่ยว หรือตามแหล่งนิคมอุตสาหกรรมโรงงานทุกประเภท ต้องการเดินทางท่องเที่ยว ที่พักอาศัย โรงแรม ติดต่อธุรกิจ สถานพยาบาล ศูนย์ราชการ การเดินทางขนส่งต่างๆ หรือการเรียกใช้บริการเป็นธุระจัดการแทนลูกค้า และรองรับการให้บริการทุกกิจกรรมของลูกค้า เชิญเรียกใช้บริการศูนย์แท็กซี่อยุธยา 

Taxi Phra Nakhon Si Ayutthaya 095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่อยุธยา                    095 228 3614
เรียกแท็กซี่อยุธยา                          095 228 3614
แท็กซี่อยุธยา                                   095 228 3614
เบอร์แท็กซี่อยุธยา                           095 228 3614
บริการแท็กซี่อยุธยา                        095 228 3614
ศูนย์เรียกแท็กซี่อยุธยา                   095 228 3614
เบอร์โทรศัพท์แท็กซี่อยุธยา            095 228 3614
จองแท็กซี่อยุธยา                            095 228 3614

โดยการให้บริการติดอันดับต้นๆที่ลูกค้าแนะนำและบอกต่อและเรียกใช้บริการมากที่สุดเช่น
 • การบริการที่รวดเร็ว
 • ความสะดวกและปลอดภัย
 • บริการรถใหม่สะอาดสุภาพใจเย็น
 • บริการครบจบทุกความประสงค์ของลูกค้า
 • ตรงต่อเวลาสำหรับลูกค้าจองไปสนามบินหรือต่างจังหวัด
ลูกค้าเพิ่มเติมข้อมูลฟรีแตะที่นี่

ขั้นตอนการเรียกใช้บริการ
 1. โทรแจ้งบอกสถานที่ให้เข้าไปรับ
 2. แจ้งสถานที่ปลายทาง
 3. รอพนักงานเข้าไปรับลูกค้า
 4. สำหรับลูกค้าไม่รู้สถานที่ให้เข้าไปรับ สามารถแอดไลน์ส่งตำแหน่งที่ตั้งให้ทางศูนยได้เลย
ข้อควรแนะนำสำหรับลูกค้าเดินทางไปสนามบินหรือต่างจังหวัด กรุณาโทรจองล่วงหน้าจะได้รับความสะดวกต่อสมาชิก และลูกค้าที่เรียกใช้บริการ

การให้บริการหลากหลายประเภทของทีมงาน
บริการรถเล็ก 4 ที่นั่ง
บริการรถใหญ่ 7 ที่นั่ง
บริการรถตู้ van vip 9 ถึง 12 ที่นั่ง
บริการรถ private 5 ที่นั่ง
บริการรถ private 7 ที่นั่ง
บริการแท็กซี่แบบเหมาวัน
บริการแท็กซี่แบบไปกลับ
บริการรับส่งเอกสารพัสดุเร่งด่วน
บริการนัดรับลูกค้าขณะอยู่ระหว่างเดินทาง
บริการตามความประสงค์ของลูกค้า

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย สามารถเดินทางแบบเช้าไปเย็นกลับได้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ศูนย์วัฒนธรรม และโบราณสถาน และเป็นเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่สำคัญ และมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน ต้องการเดินทางไหว้พระ 9 วัด หรือท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ และพระราชวังต่างๆสามารถเดินทางท่องเที่ยว และเดินทางไปกับเราโดยทีมงานสมาชิก ที่ให้บริการด้วยความสุภาพใจเย็น บริการรถใหม่สะอาดโดยศูนย์บริการแท็กซี่อยุธยา

ภาพกิจกรรมการให้บริการลูกค้าของสมาชิกทีมงาน
ขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจและใช้บริการมาอย่างต่อเนื่อง
   

    ขอขอบคุณที่มาของภาพจากลูกค้าและสมาชิก
สำหรับลูกค้าที่เรียกใช้บริการเร่งด่วน / หรือจองล่วงหน้า / หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล  หรือยกเลิกการเดินทาง  . กรุณาแจ้งกลับ/  "โดยไม่มีค่าใช้จ่าย"    
ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการให้บริการลูกค้าท่านอื่น
ขอขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการค่ะ

เบอร์โทรแท็กซี่ท่าเรือ                       095 228 3614
เรียกแท็กซี่ท่าเรือ                             095 228 3614
จองแท็กซี่ท่าเรือ                               095 228 3614
เบอร์โทรศัพท์แท็กซี่ท่าเรือ              095 228 3614
แท็กซี่ท่าเรือ                                     095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่นครหลวง                095 228 3614
เรียกแท็กซี่นครหลวง                       095 228 3614
จองแท็กซี่นครหลวง                        095 228 3614
แท็กซี่นครหลวง                               095 228 3614
เบอร์โทรศัพท์แท็กซี่นครหลวง       095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่บางบาล                   095 228 3614
เรียกแท็กซี่บางบาล                         095 228 3614
จองแท็กซี่บางบาล                           095 228 3614
แท็กซี่บางบาล                                  095 228 3614
เบอร์โทรศัพท์แท็กซี่บางบาล           095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่บางไทร                    095 228 3614
เรียกแท็กซี่บางไทร                          095 228 3614
จองแท็กซี่บางไทร                            095 228 3614
แท็กซี่บางไทร                                   095 228 3614
เบอร์โทรศัพท์แท็กซี่บางไทร            095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
095 228 3614
เบอร์โทรศัพท์แท็กซี่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
095 228 3614
เรียกแท็กซี่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร   095 228 3614
จองแท็กซี่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร     095 228 3614
แท็กซี่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร           095 228 3614 


เบอร์โทรแท็กซี่บางปะหัน                095 228 3614
เรียกแท็กซีบางปะหัน                       095 228 3614
จองแท็กซี่บางปะหัน                        095 228 3614
แท็กซี่บางปะหัน                               095 228 3614
เบอร์โทรศัพท์แท็กซี่บางปะหัน        095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่ผักไห่                      095 228 3614
เรียกแท็กซี่ผักไห่                            095 228 3614
จองแท็กซี่ผักไห่                              095 228 3614
แท็กซี่ผักไห่                                     095 228 3614
เบอร์โทรศัพท์แท็กซี่ผักไห่             095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่ภาชี                         095 228 3614
เรียกแท็กซี่ภาชี                                095 228 3614
จองแท็กซี่ภาชี                                 095 228 3614
แท็กซี่ภาชี                                        095 228 3614
เบอร์โทรศัพท์แท็กซี่ภาชี                 095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่ลาดบัวหลวง            095 228 3614
เรียกแท็กซี่ลาดบัวหลวง                   095 228 3614
จองแท็กซี่ลาดบัวหลวง                     095 228 3614
แท็กซี่ลาดบัวหลวง                            095 228 3614
เบอร์โทรศัพท์แท็กซี่ลาดบัวหลวง
095 228 3614เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอเสนา             095 228 3614
เรียกแท็กซี่อำเภอเสนา                   095 228 3614
จองแท็กซี่อำเภอเสนา                     095 228 3614
แท็กซี่อำเภอเสนา                            095 228 3614
เบอร์โทรศัพท์แท็กซี่อำเภอเสนา     095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่บางซ้าย                   095 228 3614
เรียกแท็กซี่บางซ้าย                          095 228 3614
จองแท็กซี่บางซ้าย                           095 228 3614
แท็กซี่บางซ้าย                                  095 228 3614
เบอร์โทรศัพท์แท็กซี่บางซ้าย           095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่อุทัย                         095 228 3614
เรียกแท็กซี่อุทัย                               095 228 3614
จองแท็กซี่อุทัย                                 095 228 3614
แท็กซี่อุทัย                                        095 228 3614
เบอร์โทรศัพท์แท็กซี่อุทัย                095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่มหาราช                   095 228 3614
เรียกแท็กซี่มหาราช                          095 228 3614
จองแท็กซี่มหาราช                            095 228 3614
แท็กซี่มหาราช                                  095 228 3614
เบอร์โทรศัพท์แท็กซี่มหาราช           095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่บ้านแพรก                095 228 3614
เรียกแท็กซี่บ้านแพรก                       095 228 3614
จองแท็กซี่บ้านแพรก                         095 228 3614
แท็กซี่บ้านแพรก                               095 228 3614
เบอร์โทรศัพท์แท็กซี่อำเภอบ้านแพรก
095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลกระมัง             095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลคลองตะเคียน 095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลคลองสระบัว    095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลคลองสวนพลู   095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลท่าวาสุกรี        095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านป้อม         095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านรุน            095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านเกาะ         095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านใหม่          095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลประตูชัย         095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลปากกราน        095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลภูเขาทอง        095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลลุมพลี             095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลวัดตูม              095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลสวนพริก          095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลสำเภาล่ม         095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลหอรัตนไชย     095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลหันตรา            095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลหัวรอ              095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลเกาะเรียน        095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลไผ่ลิง               095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลขนอนหลวง      095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลคลองจิก          095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลคุ้งลาน             095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลตลาดเกรียบ    095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลตลิ่งชัน            095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบางกระสั้น      095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบางประแดง     095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านกรด          095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านพลับ         095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านสร้าง         095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านหว้า           095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านเลน           095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านแป้ง           095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านโพธิ์          095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลวัดยม               095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลสามเรือน         095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลเกาะเกิด          095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลเชียงรากน้อย  095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลจำปา               095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลท่าหลวง           095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลท่าเจ้าสนุก       095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลท่าเรือ              095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านร่อม          095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลปากท่า            095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลวังแดง             095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลศาลาลอย        095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลหนองขนาก      095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลโพธิ์เอน           095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลคลองสะแก      095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลท่าช้าง             095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลนครหลวง        095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบางพระครู      095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบางระกำ         095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ่อโพง            095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านซุ้ง            095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลปากจั่น            095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลพระนอน         095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลสามไถ            095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลหนองปลิง       095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลแม่ลา              095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบางซ้าย          095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลปลายกลัด       095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลวังพัฒนา         095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลเต่าเล่า            095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลเทพมงคล        095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลแก้วฟ้า             095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลกบเจา              095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลทางช้าง           095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลน้ำเต้า              095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบางชะนี           095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบางบาล           095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบางหลวง         095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบางหลวงโดด  095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบางหัก             095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านกุ่ม            095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านคลัง          095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลพระขาว           095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลมหาพราหมณ์  095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลวัดตะกู             095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลวัดยม               095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลสะพานไทย     095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลไทรน้อย         095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลขยาย              095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลขวัญเมือง        095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลตานิ่ม              095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลตาลเอน           095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลทับน้ำ              095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลทางกลาง        095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบางนางร้า       095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบางปะหัน        095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบางเดื่อ           095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบางเพลิง         095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านขล้อ         095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านม้า             095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านลี่               095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลพุทเลา             095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลหันสัง               095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลเสาธง              095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลโพธิ์สามต้น      095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลกกแก้วบูรพา    095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลกระแชง           095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลช่างเหล็ก         095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลช้างน้อย          095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลช้างใหญ่          095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบางพลี            095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบางยี่โท           095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบางไทร           095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านกลึง          095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านม้า             095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านเกาะ         095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลสนามชัย          095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลหน้าไม้            095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลห่อหมก            095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลเชียงรากน้อย  095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลแคตก             095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลแคออก            095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลโคกช้าง           095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลโพธิ์แตง           095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลไผ่พระ             095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลไม้ตรา             095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลคลองน้อย        095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านแพรก        095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านใหม่          095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลสองห้อง          095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลสำพะเนียง       095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลกุฎี                   095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลจักราช             095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลดอนลาน          095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลตาลาน             095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลท่าดินแดง        095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลนาคู                 095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านแค            095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านใหญ่         095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลผักไห่              095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลลาดชิด            095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลลาดน้ำเค็ม      095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลลำตะเคียน      095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลหนองน้ำใหญ่  095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลหน้าโคก         095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลอมฤต             095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลโคกช้าง          095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลกระจิว             095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลดอนหญ้านาง  095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลพระแก้ว          095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลภาชี                095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลระโสม             095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลหนองน้ำใส     095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลโคกม่วง          095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลไผ่ล้อม           095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลกระทุ่ม           095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลท่าต่อ             095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลน้ำเต้า            095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบางนา            095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านขวาง       095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านนา           095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านใหม่         095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลพิตเพียน        095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลมหาราช         095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลหัวไผ่             095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลเจ้าปลุก          095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลโรงช้าง           095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลคลองพระยาบันลือ  095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลคู้สลอด            095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลพระยาบันลือ   095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลลาดบัวหลวง    095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลสามเมือง          095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลสิงหนาท          095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลหลักชัย           095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลข้าวงาม           095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลชะแมบ           095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ่อตาโล่         095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลพยอม             095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลลำตาเสา        095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลลำไทร           095 228 3614
เบอร์แท็กซี่ตำบลวังจุฬา                  095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลวังน้อย           095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลหันตะเภา        095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลข้าวเม่า           095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลคานหาม         095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลธนู                  095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านช้าง          095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านห*บ          095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลสามบัณฑิต     095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลน้ำส้ม              095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลหนองไม้ซุง      095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลอุทัย                095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลเสนา                095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลโพธิ์สาวหาญ   095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลชายนา             095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลดอนทอง          095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบางนมโค         095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านกระทุ่ม      095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านหลวง        095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านแถว          095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านแพน         095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านโพธิ์         095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลมารวิชัย          095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลรางจรเข้         095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลลาดงา             095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลสามกอ            095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลสามตุ่ม            095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลหัวเวียง           095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลเจ้าเจ็ด            095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลเจ้าเสด็จ          095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลเสนา               095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่นิคมโรจนะ               095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่นิคมไฮเทค               095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่นิคมบางปะอิน           095 228 3614

เบอร์โทรฉุกเฉินสำหรับลูกค้าต้องการความช่วยเหลือ
โทรฟรีทั่วประเทศ 24 ชั่วโมง สวพ 91
แจ้งอุบัติเหตุ                           1644
แจ้งรถเสีย                              1644
ขอความช่วยเหลือ                  1644
แจ้งคนหายและของหาย        1644
แจ้งข้อมูลทั่วไป                      1644

ความคิดเห็น

 1. เรียกใช้บริการตอน5ทุ่มคะจากอยุธยาไปกรุงเทพ
  พี่เขาก็มารับสะดวกและใจดีคะ ลองใช้บริการนะคะ

  ตอบกลับลบ
 2. ผู้เขียนนำความคิดเห็นนี้ออก

  ตอบกลับลบ

โพสต์ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ศูนย์เรียกแท็กซี่จังหวัดสมุทรสาคร 095 228 3614

ศูนย์เรียกแท็กซี่สมุทรปราการ 24 ชั่วโมง 095 228 3614

เรียกแท็กซี่ปทุมธานี เบอร์โทรแท็กซี่ปทุมธานี ศูนย์แท็กซี่ปทุมธานี 095 228 3614