แท็กซี่แปดริ้ว ศูนย์เรียกแท็กซี่แปดริ้ว เบอร์โทรแท็กซี่แปดริ้ว 095 228 3614

โทรที่นี่

 บริการแท็กซี่จังหวัดแปดริ้วยินดีต้อนรับค่ะ 
   สวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะ จุดประสงค์ในการให้บริการ เพื่อเป็นเบอร์สาธารณะประโยชน์ต่อทุกท่านที่ต้องการเดินทาง ทางทีมงานให้บริการแท็กซี่แปดริ้ว 24 ชั่วโมง/ จองหรือ เรียกด่วนแท็กซี่แปดริ้วไปสนามบินและต่างจังหวัด  24 ชั่วโมง โดยทีมงานที่ให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วไทย สามารถเพิ่มเติมข้อมูลแนะนำปรึกษาการเดินทางได้ฟรี เดินทางใกล้ไกล เหมาแท็กซี่ไปต่างจังหวัดราคาถูก เดินทางต่างอำเภอ เดินทางท่องเที่ยว เดินทางติดต่อหน่วยงานราชการและขนส่งต่างๆ ใช้บริการง่ายแค่นั่งรอ รถไปรับถึงที่บ้าน  สนใจเชิญเรียกใช้บริการได้เลยค่ะ
สามารถระบุสี ทะเบียนรถ ประวัติคนขับรถ ทุกครั้งที่เรียกใช้บริการ สิ่งของตกหล่น สามารถติดตามได้ในทันที  (ลูกค้าที่เรียกใช้บริการไปสนามบินหรือต่างจังหวัด เพื่อความสะดวก โปรดจองล่วงหน้า )


                                        

วิธีเรียกใช้บริการ
  1. แจ้งต้นทางที่ให้ไปรับ
  2. แจ้งปลายทางที่ให้ไปส่ง
  3. แจ้งจำนวนลูกค้าและสัมภาระ
  4. รอพนักงานไปรับถึงจุดนัดหมาย
  5. สำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถแจ้งตำแหน่งตัวเอง สามารถแอด line ส่งตำแหน่งที่ตั้งได้เลยค่

เรียกแท็กซี่แปดริ้ว                        ไปสนามบิน
จองแท็กซี่แปดริ้ว                          ไปสนามบิน
แท็กซี่แปดริ้ว                                ไปสนามบิน
เรียกแท็กซี่แปดริ้ว                        ไปต่างจังหวัด
จองแท็กซี่แปดริ้ว                         ไปต่างจังหวัด
แท็กซี่แปดริ้ว                                ไปต่างจังหวัด 
❕ สำหรับลูกค้าที่เรียกใช้บริการด่วน     หรือจองรถล่วงหน้า   หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล    หรือยกเลิกการเดินทาง  กรุณาแจ้งกลับทุกครั้งค่ะ  เพื่อความสะดวกในการให้บริการลูกค้าท่านอื่น    
 ( ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ) ขอบพระคุณค่ะ


สำหรับลูกค้าที่ต้องการเดินทางไปสนามบิน และต่างจังหวัด  กรุณาจองล่วงหน้า  จะได้รับความสะดวก ต่อสมาชิก และลูกค้าที่ใช้บริการ  ⚠ เนื่องจากใช้บริการในชั่วโมงเร่งด่วน  และสภาพการจราจรที่หนาแน่น  อาจมีความล่าช้าแท็กซี่แปดริ้ว                                  095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่แปดริ้ว                    095 228 3614
เรียกแท็กซี่แปดริ้ว                          095 228 3614
จองแท็กซี่แปดริ้ว                            095 228 3614

  ดำเนินงานโดยนาย พงค์พันธ์ แข็งกล้า ผู้บริหารและประสานงาน 

ความคิดเห็น