ศูนย์เรียกแท็กซี่จังหวัดตราด เบอร์โทรแท็กซี่ตราด แท็กซี่ตราด 095 228 3614

โทรที่นี่
 บริการแท็กซี่จังหวัดตราดยินดีต้อนรับค่ะ   
สวัสดีลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการแท็กซี่จังหวัดตราดและพื้นที่ใกล้เคียง ทีมงานให้บริการแท็กซี่จังหวัดตราด 24 ชั่วโมง/ จองแท็กซี่จังหวัดตราดไปสนามบินและต่างจังหวัด 24 ชั่วโมง บริการรถเล็ก 4 ที่นั่ง-บริการรถใหญ่ 7 ที่นั่ง-บริการรถตู้ van VIP 9-12 ที่นั่ง โดยสมาชิกและทีมงานที่ให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ไม่จำกัด และพื้นที่การให้บริการแท็กซี่น้อย ให้บริการแท็กซี่ในทุกกิจกรรมของลูกค้าในการใช้บริการ เรียกแท็กซี่เดินทางตามแหล่งท่องเที่ยว ตามที่พักอาศัย ตามนิคมอุตสาหกรรมโรงงาน หน่วยงานราชการ สถานพยาบาล ติดต่อธุรกิจ เชิญเรียกใช้บริการแท็กซี่จังหวัดตราด ลูกค้าเรียกใช้บริการผ่านหน้าเว็บทุกครั้งเท่านั้น เพื่อความสะดวกและปลอดภัย สิ่งของตกหล่นสูญหายสามารถติดตามได้ในทันที  บันทึกประวัติ/ทะเบียนรถ/ ทุกครั้งที่เรียกใช้บริการ


เบอร์โทรแท็กซี่ตราด                       095 228 3614
เรียกแท็กซี่ตราด                              095 228 3614
จองแท็กซี่ตราด                                095 228 3614
แท็กซี่ตราด                                       095 228 3614
เบอร์แท็กซี่ตราด                               095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่จังหวัดตราด           095 228 3614
เรียกแท็กซี่จังหวัดตราด                  095 228 3614
จองแท็กซี่จังหวัดตราด                    095 228 3614
แท็กซี่จังหวัดตราด                           095 228 3614
เบอร์แท็กซี่จังหวัดตราด                  095 228 3614

ขอบคุณที่มาจาก https://youtu.be/xoDqaBIW5FE
                                 

วิธีใช้บริการ+จองรถ
  • โทรแจ้งปลายทางที่ให้ไปรับ
  • แจ้งปลายทางที่ให้ไปส่ง
  • รอพนักงานไปรับถึงจุดนัดหมาย
  • สำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถระบุตำแหน่งที่อยู่ตัวเองจะได้ สามารถแอดไลน์ส่งตำแหน่งที่ตั้งได้เลยครับ


สำหรับลูกค้าที่ต้องการเดินทางไปสนามบิน และต่างจังหวัด  กรุณาจองล่วงหน้า  จะได้รับความสะดวก ต่อสมาชิก และลูกค้าที่ใช้บริการ  ⚠ เนื่องจากใช้บริการในชั่วโมงเร่งด่วน  และสภาพการจราจรที่หนาแน่น  อาจมีความล่าช้า

❕ สำหรับลูกค้าที่เรียกใช้บริการด่วน หรือจองรถล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือยกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งกลับทุกครั้งค่ะ เพื่อความสะดวกในการให้บริการลูกค้าท่านอื่น    
 ( ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ) ขอบพระคุณค่ะ


ทีมงานบริการหลายประเภท
บริการรถเล็ก 4 ที่นั่ง
บริการรถใหญ่ 7 ที่นั่ง
บริการรถตู้ van VIP
บริการแบบเหมาวัน
บริการแบบไปกลับ
บริการรับส่งเอกสารพัสดุเร่งด่วน


เบอร์โทรแท็กซี่ตราด                   ไปสนามบิน
เรียกแท็กซี่ตราด                          ไปสนามบิน
จองแท็กซี่ตราด                            ไปสนามบิน
เบอร์โทรแท็กซี่ตราด                   ไปต่างจังหวัด
เรียกแท็กซี่ตราด                          ไปต่างจังหวัด
จองแท็กซี่ตราด                             ไปต่างจังหวัด
แท็กซี่ตราด                                    ไปสนามบินเบอร์โทรเรียกแท็กซี่ชำราก              095 228 3614
เบอร์โทรเรียกแท็กซี่ท่าพริก             095 228 3614
เบอร์โทรเรียกแท็กซี่หนองคันทรง   095 228 3614
เบอร์โทรเรียกแท็กซี่ห้วยน้ำขาว       095 228 3614
เบอร์โทรเรียกแท็กซี่เนินทราย          095 228 3614
เบอร์โทรเรียกแท็กซี่ตะกาง               095 228 3614
เบอร์โทรเรียกแท็กซี่บางพระ            095 228 3614
เบอร์โทรเรียกแท็กซี่หนองเสม็ด       095 228 3614
เบอร์โทรเรียกแท็กซี่แหลมกลัด        095 228 3614
เบอร์โทรเรียกแท็กซี่ท่ากลุ่ม             095 228 3614
เบอร์โทรเรียกแท็กซี่วังกระแจะ        095 228 3614
เบอร์โทรเรียกแท็กซี่หนองโสน         095 228 3614
เบอร์โทรเรียกแท็กซี่อ่าวใหญ่           095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอแหลมงอบ      095 228 3614
เรียกแท็กซี่อำเภอแหลมงอบ             095 228 3614
จองแท็กซี่อำเภอแหลมงอบ               095 228 3614
taxi อำเภอแหลมงอบ                         095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่แหลมงอบ                 095 228 3614
เรียกแท็กซี่แหลมงอบ                        095 228 3614
จองแท็กซี่แหลมงอบ                          095 228 3614
แท็กซี่แหลมงอบ                                 095 228 3614

เบอร์โทรเรียกแท็กซี่คลองใหญ่        095 228 3614
เบอร์โทรเรียกแท็กซี่แหลมงอบ         095 228 3614
เบอร์โทรเรียกแท็กซี่น้ำเชี่ยว             095 228 3614
เบอร์โทรเรียกแท็กซี่บางปิด              095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอราชการุณย์    095 228 3614
เรียกแท็กซี่อำเภอราชการุณย์           095 228 3614
จองแท็กซี่อำเภอราชการุณย์             095 228 3614
taxi อำเภอราชการุณย์                       095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ราชการุณย์               095 228 3614
เรียกแท็กซี่ราชการุณย์                      095 228 3614
จองแท็กซี่ราชการุณย์                        095 228 3614
แท็กซี่ราชการุณย์                               095 228 3614
  
เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอเกาะกูด          095 228 3614
เรียกแท็กซี่อำเภอเกาะกูด                 095 228 3614
จองแท็กซี่อำเภอเกาะกูด                   095 228 3614
แท็กซี่อำเภอเกาะกูด                          095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่เกาะกูด                     095 228 3614
จองแท็กซี่เกาะกูด                              095 228 3614
เรียก taxi เกาะกูด                              095 228 3614
taxi เกาะกูด                                        095 228 3614

เบอร์โทรเรียกแท็กซี่เกาะกูด             095 228 3614
เบอร์โทรเรียกแท็กซี่เกาะหมาก        095 228 3614


จองแท็กซี่เกาะช้าง                            095 228 3614
แท็กซี่อำเภอเกาะช้าง                        095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่เกาะช้าง                   095 228 3614
เรียกแท็กซี่เกาะช้าง                          095 228 3614
จองแท็กซี่เกาะช้าง                            095 228 3614
แท็กซี่เกาะช้าง                                   095 228 3614
เบอร์แท็กซี่เกาะช้าง                           095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอคลองใหญ่     095 228 3614
เรียกแท็กซี่อำเภอคลองใหญ่            095 228 3614
จองแท็กซี่อำเภอคลองใหญ่              095 228 3614
แท็กซี่อำเภอคลองใหญ่                     095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่คลองใหญ่                095 228 3614
เรียกแท็กซี่ของใหญ่                          095 228 3614
จองแท็กซี่คลองใหญ่                         095 228 3614
แท็กซี่คลองใหญ่                                095 228 3614

เบอร์โทรเรียกแท็กซี่คลองใหญ่        095 228 3614
เบอร์โทรเรียกแท็กซี่หาดเล็ก            095 228 3614
เบอร์โทรเรียกแท็กซี่ไม้รูด                 095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอบ่อไร่              095 228 3614
เรียกแท็กซี่อำเภอบ่อไร่                     095 228 3614
จองแท็กซี่อำเภอบ่อไร่                       095 228 3614
แท็กซี่อำเภอบ่อไร่                              095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่บ่อไร่                         095 228 3614
เรียกแท็กซี่บ่อไร่                                095 228 3614
แท็กซี่บ่อไร่                                         095 228 3614

เบอร์โทรเรียกแท็กซี่ช้างทูน              095 228 3614
เบอร์โทรเรียกแท็กซี่บ่อพลอย          095 228 3614
เบอร์โทรเรียกแท็กซี่ด่านชุมพล        095 228 3614
เบอร์โทรเรียกแท็กซี่หนองบอน         095 228 3614
เบอร์โทรเรียกแท็กซี่นนทรี                095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอเขาสมิง           095 228 3614
เรียกแท็กซี่อำเภอเขาสมิง                  095 228 3614
จองแท็กซี่อำเภอเขาสมิง                    095 228 3614
taxi อำเภอเขาสมิง                             095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่เขาสมิง                      095 228 3614
เรียกแท็กซี่เขาสมิง                             095 228 3614
แท็กซี่เขาสมิง                                      095 228 3614
 
เบอร์โทรเรียกแท็กซี่ทุ่งนนทรี           095 228 3614
เบอร์โทรเรียกแท็กซี่วังตะเคียน        095 228 3614
เบอร์โทรเรียกแท็กซี่เทพนิมิตร         095 228 3614
เบอร์โทรเรียกแท็กซี่ท่าโสม              095 228 3614
เบอร์โทรเรียกแท็กซี่สะตอ                095 228 3614
เบอร์โทรเรียกแท็กซี่แสนตุ้ง             095 228 3614
เบอร์โทรเรียกแท็กซี่ประณีต            095 228 3614
เบอร์โทรเรียกแท็กซี่เขาสมิง            095 228 3614

 ดำเนินงานโดยนาย พงค์พันธ์ แข็งกล้า ผู้บริหารและประสานงาน 

                 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ศูนย์เรียกแท็กซี่สมุทรปราการ แท็กซี่สมุทรปราการ เบอร์โทรแท็กซี่สมุทรปราการ 095 228 3614

ศูนย์เรียกแท็กซี่ เบอร์โทรแท็กซี่ แท็กซี่ 24 ชั่วโมง 095 228 3614

ศูนย์ เรียกแท็กซี่สมุทรสาคร แท็กซี่สมุทรสาคร 24 ชั่วโมง 095 228 3614

ศูนย์เรียกแท็กซี่นนทบุรี 24 ชั่วโมง 095 228 3614

แท็กซี่นครปฐม เรียกแท็กซี่นครปฐม เบอร์โทรแท็กซี่นครปฐม 095 228 3614

แท็กซี่ปทุมธานี ศูนย์เรียกแท็กซี่ปทุมธานี เบอร์โทรแท็กซี่ปทุมธานี 095 228 3614

ศูนย์เรียกแท็กซี่อยุธยา แท็กซี่อยุธยา ให้บริการลูกค้าจังหวัดอยุธยา 095 228 3614

แท็กซี่กาญจนบุรี เรียกแท็กซี่กาญจนบุรี เบอร์โทรแท็กซี่กาญจนบุรี 095 228 3614

ศูนย์เรียกแท็กซี่นวนคร 24 ชั่วโมง เบอร์โทรแท็กซี่นวนคร แท็กซี่นวนคร เรียกด่วน-จองแท็กซี่นวนคร

ศูนย์เรียกแท็กซี่วังน้อย แท็กซี่วังน้อย เบอร์โทรแท็กซี่วังน้อย 0952283614