แท็กซี่บ้านนา ศูนย์เรียกแท็กซี่บ้านนา เบอร์โทรแท็กซี่บ้านนา 095 228 3614ศูนย์เรียกแท็กซี่อำเภอบ้านนายินดีต้อนรับค่ะ
สวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะ หมดปัญหาเรื่องการหารถยาก ทีมงานบริการแท็กซี่อำเภอบ้านนา 24 ชั่วโมง 
จองแท็กซี่อำเภอบ้านนาไปสนามบินและต่างจังหวัด 24 ชั่วโมง บริการรถเล็ก 4 ที่นั่ง บริการรถใหญ่ 7 ที่นั่ง บริการรถตู้ van VIP จุดประสงค์ในการให้บริการเพื่อเป็นเบอร์สาธารณะประโยชน์ต่อลูกค้า ในการเดินทางต่างๆ ลูกค้าอยู่ที่ไหนก็ใช้บริการได้ ทีมงานมีจุดจอดให้บริการลูกค้าทุกพื้นที่ เรามีเรื่องราวประสบการณ์บริการที่ดีต่อลูกค้ามาอย่างยาวนาน เรียกใช้แท็กซี่เร่งด่วนฉุกเฉิน หรือเดินทางทุกประเภทของลูกค้าเรามีให้บริการ  หรือพื้นที่เข้าไปลึก ฝนตกหนัก สัมภาระเยอะเราก็ให้บริการ ให้บริการรับลูกค้าตามจุดสำคัญต่างๆเช่น โรงเรียนนายร้อยจปร รีสอร์ทโรงแรม สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ สะดวกและคำนึงถึงความปลอดภัยบริการรวดเร็ว บันทึกประวัติคนขับรถทะเบียนรถทุกครั้งที่เรียกใช้บริการ สิ่งของตกหล่นสูญหายสามารถติดตามได้ในทันที

ศูนย์แท็กซี่บ้านนา                       0952283614
เรียกแท็กซี่บ้านนา                       0952283614
เบอร์โทรแท็กซี่บ้านนา                0952283614
จองแท็กซี่บ้านนา                        0952283614
เหมาแท็กซี่บ้านนา                       0952283614


วิธีเรียกใช้ด่วน+จองรถ
 • แจ้งสถานที่ให้ไปรับ+ส่ง
 • แจ้งจำนวนลูกค้าและสัมภาระ
 • รอพนักงานไปรับถึงจุดนัดหมาย
 • สำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถระบุตำแหน่งตัวเองสามารถแอดไลน์ส่งตำแหน่งที่ตั้งได้เลยค่ะ

การให้บริการของทีมงาน
 • บริการรถเล็ก 4 ที่นั่ง
 • บริการรถใหญ่ 7 ที่นั่ง
 • บริการรถตู้ van VIP
 • บริการรถไพรเวททุกชนิด
 • บริการแท็กซี่แบบเหมาวัน
 • บริการแท็กซี่แบบไปกลับ
 • บริการการตรงต่อเวลาสำหรับการจอง
 • บริการรับส่งสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก
 • บริการรับส่งเอกสารพัสดุเร่งด่วน
 • บริการนัดรับขณะลูกค้าอยู่ระหว่างเดินทาง

ทางทีมงานได้ให้บริการแท็กซี่ครอบคลุมทุกพื้นที่ 10 ตำบลของอำเภอบ้านนา เพื่อเป็นประโยชน์และความสะดวกสบายต่อตัวลูกค้าเอง ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็สามารถเรียกใช้บริการได้เช่น
 • แท็กซี่อำเภอบ้านนา เรียกแท็กซี่อำเภอบ้านนา เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอบ้านนา
 • แท็กซี่ตำบลบ้านมะพร้าว เรียกแท็กซี่ตำบลบ้านมะพร้าว เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านมะพร้าว
 • แท็กซี่ตำบลบ้านพริก เรียกแท็กซี่ตำบลบ้านพริก เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านพริก
 • แท็กซี่ตำบลอาษา เรียกแท็กซี่ตำบลอาษา เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลอาษา
 • แท็กซี่ตำบลทองหลาง เรียกแท็กซี่ตำบลทองหลาง เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลทองหลาง
 • แท็กซี่ตำบลบางอ้อ เรียกแท็กซี่ตำบลบางอ้อ เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบางอ้อ
 • แท็กซี่ตำบลพิกุลออก เรียกแท็กซี่ตำบลพิกุลออก เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลพิกุลออก
 • แท็กซี่ตำบลป่าขะ เรียกแท็กซี่ตำบลป่าขะ เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลป่าขะ
 • แท็กซี่ตำบลเขาเพิ่ม เรียกแท็กซี่ตำบลเขาเพิ่ม เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลเขาเพิ่ม
 • แท็กซี่ตำบลศรีกะอาง เรียกแท็กซี่ตำบลศรีกะอาง เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลศรีกะอาง
 • แท็กซี่โรงเรียนนายร้อยจปร แท็กซี่โรงเรียนนายร้อยจปร เบอร์โทรแท็กซี่โรงเรียนนายร้อยจปร
 • แท็กซี่โรงเรียนเตรียมทหาร นายร้อยจปร เรียกแท็กซี่โรงเรียนเตรียมทหารนายร้อยจปร เบอร์โทรแท็กซีโรงเรียนเตรียมทหารนายร้อยจปรบริการทุกอำเภอ

บริการทุกตำบล

ลูกค้าอยู่ลึกแค่ไหนเราก็เดินทางไปรับ

รับส่งทุกที่อำเภอ

รับลูกค้าทุกตำบล

ลูกค้าอยู่ไกลแค่ไหนเราก็ไปรับ

กิจกรรมการให้บริการของสมาชิก

อยู่ลึกแค่ไหนเราก็เข้าไปรับ

อยู่บนห้วยหรืออยู่บนเขาก็เข้าถึง


 ดำเนินงานโดยนาย พงค์พันธ์ แข็งกล้า ผู้บริหารและประสานงาน 

ความคิดเห็น