ศูนย์เรียกแท็กซี่ธัญบุรี แท็กซี่ธัญบุรี เรียกด่วน/จองแท็กซี่ไปสนามบินและต่างจังหวัด 24 ชั่วโมง 095 228 3614

โทรที่นี่

ศูนย์บริการแท็กซี่ธัญบุรี ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านค่ะ 
  สวัสดีลูกค้าที่เรียกใช้บริการแท็กซี่ธัญบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง อยู่ตรงไหนก็ใช้บริการได้หมดปัญหาเรื่องการปฏิเสธผู้โดยสาร การเรียกใช้บริการในพื้นที่ลึกและเปลี่ยว  สะดวก ปลอดภัยและบริการตรงต่อเวลา ทางทีมงานให้บริการแท็กซี่ธัญบุรี24 ชั่วโมง / จองแท็กซี่ธัญบุรีไปสนามบิน และต่างจังหวัด
 24 ชั่วโมงให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ไม่จำกัด ให้บริการทุกกิจกรรมการเดินทางของลูกค้า

เรียกแท็กซี่ธัญบุรี                       095 228 3614
แท็กซี่ธัญบุรี                               095 228 3614
เบอร์แท็กซี่ธัญบุรี                       095 228 3614
ศูนย์แท็กซี่ธัญบุรี                        095 228 3614
บริการแท็กซี่ธัญบุรี                    095 228 3614
เบอร์โทรศัพท์แท็กซี่ธัญบุรี        095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ธัญญะ                095 228 3614

โดยสมาชิกทีมงานในพื้นที่ตามจุดจอดสายคลองต่างๆ และเพิ่มเครือข่ายสมาชิกที่ให้บริการ เพื่อรองรับการเรียกใช้บริการของลูกค้าที่มากขึ้น บริการแจ้งสี/ทะเบียนรถ/ประวัติคนขับรถ ทุกครั้งที่ใช้บริการ อำเภอธัญบุรีเป็นพื้นที่กว้างขวาง และเส้นสายคลองต่างๆในแต่ละพื้นที่ ค่อนข้างลึกและหาแท็กซี่ยาก ทางทีมงานเพิ่มช่องทางการเดินทางและให้บริการที่สะดวกสบายสำหรับลูกค้า เชิญเรียกใช้บริการโดยศูนย์การเชื่อมต่อที่รวดเร็ว มีสมาชิกทีมงานให้บริการมากกว่า 500 คัน หมดปัญหาเรื่องการเรียกใช้บริการหรือการปฏิเสธผู้โดยสาร สิ่งของตกลงสูญหายสามารถติดตามได้ทันที บริการให้คำแนะนำปรึกษาการเดินทางทุกประเภ                                        


วิธีใช้บริการ+จองรถแท็กซี่
  1. โทรแจ้งสถานที่ให้เข้าไปรับ
  2. โทรแจ้งปลายทางที่ให้ไปส่ง
  3. รอพนักงานไปรับถึงจุดนัดหมาย
  4. สำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถบอกตำแหน่งที่ตั้งตัวเองที่ให้เขาไปสามารถแอดไลน์ส่งตำแหน่งที่ตั้งได้เลยครับ

                                        

สำหรับลูกค้าที่ต้องการเดินทางไปสนามบิน และต่างจังหวัด  กรุณาจองล่วงหน้า  จะได้รับความสะดวก ต่อสมาชิก และลูกค้าที่ใช้บริการ  ⚠ เนื่องจากใช้บริการในชั่วโมงเร่งด่วน  และสภาพการจราจรที่หนาแน่น  อาจมีความล่าช้า

❕ สำหรับลูกค้าที่เรียกใช้บริการด่วน หรือจองรถล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือยกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งกลับทุกครั้งค่ะ เพื่อความสะดวกในการให้บริการลูกค้าท่านอื่น    
 ( ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ) ขอบพระคุณค่ะทางทีมงานให้บริการหลากหลายประเภท
บริการรถเล็ก 4 ที่นั่ง
บริการรถใหญ่ 7 ที่นั่ง
บริการรถตู้ van VIP 9-12 ที่นั่ง
บริการแท็กซี่แบบเหมาวัน
บริการแท็กซี่แบบไปกลับ
บริการรับส่งเอกสารพัสดุเร่งด่วน
บริการตามความประสงค์ของลูกค้า


แท็กซี่ธัญญะคลอง 1                        095 228 3614
เรียกแท็กซี่ธัญญะคลอง 1                095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ธัญญะคลอง 1         095 228 3614
เบอร์แท็กซี่ธัญญะคลอง 1                095 228 3614

แท็กซี่ธัญญะคลอง 2                         095 228 3614
เรียกแท็กซี่ธัญญะคลอง 2                 095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ธัญญะคลอง 2          095 228 3614
เบอร์แท็กซี่ธัญญะคลอง 2                 095 228 3614

แท็กซี่ธัญญะคลอง 3                         095 228 3614
เรียกแท็กซี่ธัญญะคลอง 3                 095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ธัญญะคลอง 3          095 228 3614
เบอร์แท็กซี่ธัญญะคลอง 3                 095 228 3614

แท็กซี่ธัญญะคลอง 4                         095 228 3614
เรียกแท็กซี่ธัญญะคลอง 4                095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ธัญญะคลอง 4          095 228 3614
เบอร์แท็กซี่ธัญญะคลอง 4                 095 228 3614

แท็กซี่ธัญญะคลอง 5                         095 228 3614
เรียกแท็กซี่ธัญญะคลอง 5                 095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ธัญญะคลอง 5          095 228 3614
เบอร์แท็กซี่ธัญญะคลอง 5                 095 228 3614

แท็กซี่ธัญญะคลอง 6                         095 228 3614
เรียกแท็กซี่ธัญญะคลอง 6                 095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ธัญญะคลอง 6          095 228 3614
เบอร์แท็กซี่ธัญญะคลอง 6                 095 228 3614

แท็กซี่ธัญญะคลอง 7                         095 228 3614
เรียกแท็กซี่ธัญญะคลอง 7                 095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ธัญญะคลอง 7          095 228 3614
เบอร์แท็กซี่ธัญญะคลอง 7                 095 228 3614

แท็กซี่ธัญญะคลอง 8                         095 228 3614
เรียกแท็กซี่ธัญญะคลอง 8                095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ธัญญะคลอง 8          095 228 3614
เบอร์แท็กซี่ธัญญะคลอง 8                 095 228 3614

แท็กซี่ธัญญะคลอง 9                         095 228 3614
เรียกแท็กซี่ธัญญะคลอง 9                 095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ธัญญะคลอง 9          095 228 3614
เบอร์แท็กซี่ธัญญะคลอง 9                 095 228 3614

แท็กซี่ธัญญะคลอง 10                       095 228 3614
เรียกแท็กซี่ธัญญะคลอง 10               095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ธัญญะคลอง 10        095 228 3614
เบอร์แท็กซี่ธัญญะคลอง 10               095 228 3614

แท็กซี่ธัญญะคลอง 11                       095 228 3614
เรียกแท็กซี่ธัญญะคลอง 11               095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ธัญญะคลอง 11        095 228 3614
เบอร์แท็กซี่ธัญญะคลอง 11               095 228 3614

แท็กซี่ธัญญะคลอง 12                       095 228 3614
เรียกแท็กซี่ธัญญะคลอง 12               095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ธัญญะคลอง 12        095 228 3614
เบอร์แท็กซี่ธัญญะคลอง 12               095 228 3614

แท็กซี่ธัญญะคลอง 13                       095 228 3614
เรียกแท็กซี่ธัญญะคลอง 13               095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ธัญญะคลอง 13        095 228 3614
เบอร์แท็กซี่ธัญญะคลอง 13               095 228 3614

แท็กซี่ธัญญะคลอง 14                       095 228 3614
เรียกแท็กซี่ธัญญะคลอง 14               095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ธัญญะคลอง 14        095 228 3614
เบอร์แท็กซี่ธัญญะคลอง 14               095 228 3614

แท็กซี่ธัญญะคลอง 15                       095 228 3614
เรียกแท็กซี่ธัญญะคลอง 15               095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ธัญญะคลอง 15        095 228 3614
เบอร์แท็กซี่ธัญญะคลอง 15               095 228 3614

แท็กซี่ธัญญะคลอง 16                       095 228 3614
เรียกแท็กซี่ธัญญะคลอง 16               095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ธัญญะคลอง 16        095 228 3614
เบอร์แท็กซี่ธัญญะคลอง 16               095 228 3614

   ดำเนินงานโดยนาย พงค์พันธ์ แข็งกล้า ผู้บริหารและประสานงาน 
ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เรียกใช้บริการ
เบอร์โทรฉุกเฉินสำหรับลูกค้าโทรฟรี 24 ชั่วโมง
แจ้งรถเสีย                    1644
แจ้งรถหาย                   1644
แจ้งคนหาย                   1644
แจ้งสิ่งของสูญหาย       1644
แจ้งข้อมูลอื่นเพิ่มเติม    1644

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ศูนย์เรียกแท็กซี่สมุทรปราการ แท็กซี่สมุทรปราการ เบอร์โทรแท็กซี่สมุทรปราการ 095 228 3614

ศูนย์เรียกแท็กซี่ เบอร์โทรแท็กซี่ แท็กซี่ 24 ชั่วโมง 095 228 3614

ศูนย์ เรียกแท็กซี่สมุทรสาคร แท็กซี่สมุทรสาคร 24 ชั่วโมง 095 228 3614

ศูนย์เรียกแท็กซี่นนทบุรี 24 ชั่วโมง 095 228 3614

แท็กซี่นครปฐม เรียกแท็กซี่นครปฐม เบอร์โทรแท็กซี่นครปฐม 095 228 3614

แท็กซี่ปทุมธานี ศูนย์เรียกแท็กซี่ปทุมธานี เบอร์โทรแท็กซี่ปทุมธานี 095 228 3614

ศูนย์เรียกแท็กซี่อยุธยา แท็กซี่อยุธยา ให้บริการลูกค้าจังหวัดอยุธยา 095 228 3614

แท็กซี่กาญจนบุรี เรียกแท็กซี่กาญจนบุรี เบอร์โทรแท็กซี่กาญจนบุรี 095 228 3614

ศูนย์เรียกแท็กซี่นวนคร 24 ชั่วโมง เบอร์โทรแท็กซี่นวนคร แท็กซี่นวนคร เรียกด่วน-จองแท็กซี่นวนคร

ศูนย์เรียกแท็กซี่วังน้อย แท็กซี่วังน้อย เบอร์โทรแท็กซี่วังน้อย 0952283614