แท็กซี่บางปะอิน เรียกแท็กซี่บางปะอิน เบอร์โทรแท็กซี่บางปะอิน 095 228 3614

 
โทรที่นี่

แท็กซี่บางปะอินยินดีต้อนรับค่ะ   
สวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะ บริการรถแท็กซี่ในอำเภอบางปะอิน หรือพื้นที่ใกล้เคียง เรียกแท็กซี่ด่วนบางปะอิน / จองแท็กซี่บางปะอิน / ไปสนามบิน และต่างจังหวัดตลอด 24 ชั่วโมง ทางทีมงานได้พัฒนาและขยายพื้นที่และเครือข่ายสมาชิก ในการให้บริการเพิ่มขึ้นกับความต้องการของลูกค้า และยังสามารถเรียกใช้บริการแทนบุคคลสำคัญหรือญาติพี่น้องแทนคนเรียกใช้บริการ เรียกรถต่อรถเดินทางไปจังหวัดอื่น หรือให้บริการรับ+ส่งผู้พิการทางสายตา รับ+ส่งผู้พิการที่นั่งรถเข็นวีลแชร์ ต้องการเดินทางเชิญเรียกใช้บริการแท็กซี่บางปะอิน ทางพนักงานเดินทางไปรับลูกค้าถึงจุดหมาย โดยคนขับรถในพื้นที่ เจ็บป่วยฉุกเฉินไปโรงพยาบาลเร่งด่วน ไม่ต้องเรียกพี่วิน หรือเดินทางหลายต่อ รวดเร็วประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย สามารถออกบิลใบเสร็จค่าโดยสารสำหรับลูกค้าที่ต้องการตั้งเบิกต่อบริษัท ทุกประเภท สามารถจ่ายพร้อมเพย์แทนเงินสดได้ บริการนำเสนอเดินทางตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยทีมงานที่ให้บริการ และรองรับให้บริการพนักงานโรงงานและผู้บริหารในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆได้เป็นจำนวนมาก บริการแนะนำปรึกษา เพิ่มเติมข้อมูลการเดินทาง ตามความประสงค์ของลูกค้า ได้ตลอด 24 ชั่วโมง พนักงานและรถที่ให้บริการผ่านการตรวจสอบ โควิชทุกคนนะค่าเชื้อรถให้บริการทุกคัน บริการสะดวกปลอดภัยสุภาพใจเย็น บันทึกประวัติคนขับและทะเบียนรถทุกครั้งที่เรียกใช้บริการ ทั้งนี้ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่ให้ทีมงานและสมาชิกดูแลลูกค้าเสมอมา       

เบอร์โทรแท็กซี่บางปะอิน               095 228 3614
เรียกแท็กซี่บางปะอิน                      095 228 3614
แท็กซี่บางปะอิน                              095 228 3614
เบอร์แท็กซี่บางปะอิน                      095 228 3614
จองแท็กซี่บางปะอิน                        095 228 3614
ศูนย์แท็กซี่บางปะอิน                       095 228 3614
เบอร์โทรศัพท์แท็กซี่บางปะอิน        095 228 3614
หาแท็กซี่ในบางปะอิน                      095 228 3614
                    
วิธีใช้บริการไม่กี่ขั้นตอน
 1. แจ้งสถานที่ให้เข้าไปรับ
 2. แจ้งปลายทางที่ให้ไปส่ง
 3. แจ้งจำนวนลูกค้า และสัมภาระ
 4. รอพนักงานไปรับถึงจุดนัดหมาย
 5. ลูกค้าที่ไม่สามารถระบุตำแหน่งที่อยู่ตัวเองได้ สามารถแอดไลนส่งตำแหน่งที่ตั้งได้เลยครับ

      

ทีมงานให้บริการหลายประเภท
⏩ บริการรถเล็ก 4 ที่นั่ง
⏩ บริการรถใหญ่ 7 ที่นั่ง

⏩ บริการรถ private 4 ที่นั่ง
⏩ บริการรถไพรเวท 7 ที่นั่ง
⏩ บริการรถตู้ van VIP 9-12 ที่นั่ง
⏩ บริการรับส่ง เอกสาร พัสดุเร่งด่วน
⏩ บริการรับส่งตามนิคมอุตสาหกรรม โรงงาน
⏩ บริการรับส่งตามแหล่งท่องเที่ยวและที่พักอาศัย
⏩ บริการนัดรับ ขณะลูกค้าอยู่ระหว่างเดินทาง
⏩ บริการรับส่ง สัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก
⏩ บริการแท็กซี่แบบเหมาวัน
⏩ บริการแท็กซี่แบบไปกลับ
⏩ บริการพาท่องเที่ยวไหว้พระ
⏩ บริการการตามความประสงค์ของลูกค้า    


❕ข้อควรแนะนำสำหรับลูกค้า  
สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ จองไปสนามบิน หรือต่างจังหวัด กรุณาจองล่วงหน้า จะได้รับความสะดวก ในการใช้บริการ เนื่องจากใช้บริการเร่งด่วน อาจล่าช้า เนื่องจาก ชั่วโมงเร่งด่วน หรือสภาพการจราจร
สำหรับลูกค้า ที่เรียกใช้บริการด่วน หรือจองทุกท่าน หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล แก้ไข หรือยกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งกลับทุกครั้ง เพื่อความสะดวกในการให้บริการ ต่อลูกค้า และสมาชิกท่านอื่น ( ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น )


                       
บริการแท็กซี่บางปะอิน            ไปสนามบิน
เรียกแท็กซี่บางปะอิน               ไปสนามบิน
จองแท็กซี่บางปะอิน                 ไปสนามบิน
เบอร์โทรแท็กซี่บางปะอิน        ไปสนามบิน
เบอร์แท็กซี่บางปะอิน                ไปสนามบิน
แท็กซี่บางปะอิน                        ไปสนามบิน

บริการแท็กซี่บางปะอิน             ไปต่างจังหวัด
เรียกแท็กซี่บางปะอิน                ไปต่างจังหวัด
จองแท็กซี่บางปะอิน                  ไปต่างจังหวัด
เบอร์โทรแท็กซี่บางปะอิน         ไปต่างจังหวัด
เบอร์แท็กซี่บางปะอิน                ไปต่างจังหวัด
เหมาแท็กซี่บางปะอิน                ไปต่างจังหวัด
แท็กซี่บางปะอิน                         ไปต่างจังหวัด

บริการแท็กซี่บางปะอิน              ไปกรุงเทพฯ
เรียกแท็กซี่บางปะอิน                 ไปกรุงเทพฯ
เบอร์โทรแท็กซี่บางปะอิน          ไปกรุงเทพฯ
แท็กซี่บางปะอิน                          ไปกรุงเทพฯ
จองแท็กซี่บางปะอิน                   ไปกรุงเทพฯ
บริการแท็กซี่กรุงเทพฯ              ไปบางปะอิน


                              
ขอขอบคุณที่มา YouTube : บ่าวแพร ออนทัวร์สแตนบายรอให้บริการลูกค้าฝนตกหนักขนาดไหนเราก็เข้าไปรับลูกค้า
ท่องเที่ยวตลาดโก้งโค้งอำเภอบางปะอิน
ตลาดโก้งโค้งบางปะอิน


เชิญท่องเที่ยวพระราชวังบางปะอิน
เที่ยวชมหอคอยบางปะอิน


รูปภาพการให้บริการของทีมงานสมาชิก ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่เรียกใช้บริการค่ะเบอร์โทรแท็กซี่ตำบลขนอนหลวง      
เรียกแท็กซี่ตำบลขนอนหลวง           
แท็กซี่ขนอนหลวง                            
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลตลาดเกรียบ    
เรียกแท็กซี่ตำบลตลาดเกรียบ         
แท็กซี่ตลาดเกรียบ                        
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบางประแดง   
เรียกแท็กซี่ตำบลบางประแดง          
แท็กซี่บางประแดง                           
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านสร้าง       
เรียกแท็กซี่ตำบลบ้านสร้าง              
แท็กซี่บ้านสร้าง                                
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านแป้ง        
เรียกแท็กซี่ตำบลบ้านแป้ง                
taxi บ้านแป้ง                                    
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลสามเรือน        
เรียกแท็กซี่ตำบลสามเรือน             
แท็กซี่สามเรือน                                
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลคลองจิก        
เรียกแท็กซี่ตำบลคลองจิก             
แท็กซี่คลองจิก                                  
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลตลิ่งชัน            
เรียกแท็กซี่ตำบลตลิ่งชัน                  
แท็กซี่ตำบลตลิ่งชัน                          
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านกรด         
เรียกแท็กซี่ตำบลบ้านกรด                
แท็กซี่บ้านกรด                                  
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านหว้า           
เรียกแท็กซี่ตำบลบ้านหว้า                
แท็กซี่บางหว้า                                  
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านโพธิ์        
เรียกแท็กซี่ตำบลบ้านโพธิ์               
แท็กซี่บ้านโพธิ์                                  
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลเกาะเกิด         
เรียกแท็กซี่ตำบลเกาะเกิด                 
แท็กซี่เกาะเกิด                                 
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลคุ้งลาน             
เรียกแท็กซี่ตำบลคุ้งลาน                   
แท็กซี่คุ้งลาน                                    
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบางกระสั้น       
เรียกแท็กซี่ตำบลบางกระสั้น             
แท็กซี่บางกระสั้น                           
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านพลับ        
เรียกแท็กซี่ตำบลบ้านพลับ               
แท็กซี่บ้านพลับ                                 
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านเลน         
เรียกแท็กซี่ตำบลบ้านเลน               
แท็กซี่บ้านเลน                                   
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลวัดยม              
เรียกแท็กซี่ตำบลวัดยม                    
แท็กซี่วัดยม                                     
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลเชียงรากน้อย  
เรียกแท็กซี่ตำบลเชียงรากน้อย         
แท็กซี่เชียงรากน้อย                          
เบอร์โทรแท็กซี่นิคมไฮเทค               
เรียกแท็กซี่นิคมไฮเทค                      
แท็กซี่นิคมไฮเทค                              
เบอร์โทรแท็กซี่นิคมบางปะอิน           
เรียกแท็กซี่นิคมบางปะอิน                 
แท็กซี่นิคมบางปะอิน                        
เบอร์โทรแท็กซี่นิคมโรจนะ                
เรียกแท็กซี่นิคมโรจนะ                  
แท็กซี่นิคมโรจนะ    
เรียกแท็กซี่โรงพยาบาลบางปะอิน
เบอร์โทรแท็กซี่โรงพยาบาลบางปะอิน
แท็กซี่โรงพยาบาลบางปะอิน                       
เบอร์โทรแท็กซี่คลองพุทรา             
เรียกแท็กซี่คลองพุทรา                    
แท็กซี่คลองพุทรา                           
เบอร์โทรแท็กซี่ตลาดอินโด            
เรียกแท็กซี่ตลาดอินโด                     
taxi ตลาดอินโด                                
เบอร์โทรแท็กซี่มหาลัยสงฆ์วังน้อย    
เรียกแท็กซี่มหาลัยสงฆ์วังน้อย        
แท็กซี่มหาลัยสงฆ์วังน้อย                  
เบอร์โทรแท็กซี่มจรวังน้อย             
เรียกแท็กซี่มจรวังน้อย                     
แท็กซี่มจรวังน้อย    
แท็กซี่สถานีรถไฟบางปะอิน
เรียกแท็กซี่สถานีรถไฟบางปะอิน
เบอร์โทรแท็กซี่สถานีรถไฟบางปะอิน
แท็กซี่ปราสาททอง
เรียกแท็กซี่ปราสาททอง
เบอร์โทรแท็กซี่ปราสาททอง                   

 
เบอร์โทรฉุกเฉินสำหรับลูกค้าในอำเภอบางปะอิน
และข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับลูกค้า
สถานีตำรวจอำเภอบางปะอิน               0-3524-6947
สถานีตำรวจจังหวัดอยุธยา                  0-3524-1662
บริการแพทย์ฉุกเฉิน   สายด่วน           1669              โรงพยาบาลบางปะอิน               0-3526-1173ต่อ 110
มูลนิธิร่วมกตัญญูจังหวัดอยุธยา          0-3524-4182
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางปะอิน          0-3574-7888
สวพ 91 โทรฟรี 24 ชั่วโมง                  1644
แจ้งคนหาย                                           1644
แจ้งรถหาย                                            1644
แจ้งรถเสีย                                             1644
สิ่งของสูญหาย                                     1644   
แจ้งอุบัติเหตุ                                         1644
ขอความช่วยเหลือ                                1644
 ดำเนินงานโดยนาย พงค์พันธ์ แข็งกล้า ผู้บริหารและประสานงาน 

ความคิดเห็น

 1. สะดวกดีค่ะใช้บริการจากนิคมบางปะอิน เดินทางกลับบ้าน มีรถมารับถึงที่ค่ะ ขอบคุณพี่แท็กซี่มากค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ยินดีให้บริการและขอขอบคุณลูกค้าครับ

   ลบ
 2. เรียกไปต่างจังหวัดให้บริการไหมคะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศครับ

   ลบ

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ศูนย์เรียกแท็กซี่สมุทรปราการ แท็กซี่สมุทรปราการ เบอร์โทรแท็กซี่สมุทรปราการ 095 228 3614

ศูนย์เรียกแท็กซี่ เบอร์โทรแท็กซี่ แท็กซี่ 24 ชั่วโมง 095 228 3614

ศูนย์ เรียกแท็กซี่สมุทรสาคร แท็กซี่สมุทรสาคร 24 ชั่วโมง 095 228 3614

ศูนย์เรียกแท็กซี่นนทบุรี 24 ชั่วโมง 095 228 3614

แท็กซี่นครปฐม เรียกแท็กซี่นครปฐม เบอร์โทรแท็กซี่นครปฐม 095 228 3614

แท็กซี่ปทุมธานี ศูนย์เรียกแท็กซี่ปทุมธานี เบอร์โทรแท็กซี่ปทุมธานี 095 228 3614

ศูนย์เรียกแท็กซี่อยุธยา แท็กซี่อยุธยา ให้บริการลูกค้าจังหวัดอยุธยา 095 228 3614

แท็กซี่กาญจนบุรี เรียกแท็กซี่กาญจนบุรี เบอร์โทรแท็กซี่กาญจนบุรี 095 228 3614

ศูนย์เรียกแท็กซี่นวนคร 24 ชั่วโมง เบอร์โทรแท็กซี่นวนคร แท็กซี่นวนคร เรียกด่วน-จองแท็กซี่นวนคร

ศูนย์เรียกแท็กซี่วังน้อย แท็กซี่วังน้อย เบอร์โทรแท็กซี่วังน้อย 0952283614