เบอร์โทรแท็กซี่วังน้อย-เรียกแท็กซี่วังน้อย ศูนย์แท็กซี่วังน้อย 0952283614

โทรที่นี่

   สวัสดีลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการศูนย์บริการแท็กซี่วังน้อย  อีกหนึ่งความสะดวกสบายในการให้บริการ
แท็กซี่วังน้อยและอำเภอใกล้เคียง ทางทีมงานได้หยิบยื่นการให้บริการ  โดยลูกค้าสามารถโทรหาเบอร์ส่วนกลางและประสานงานในการดูแลลูกค้า ให้บริการตามความประสงค์ของลูกค้าทุกรูปแบบไม่จำกัด จองแท็กซี่เหมาแท็กซี่ไปต่างจังหวัดราคาถูก ให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ มีสมาชิกให้บริการมากกว่า 500 คัน โดยสมาชิกทีมงานอยู่ในพื้นที่ให้บริการ เรียกด่วนหรือจองแท็กซี่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง บันทึกประวัติพนักงานขับรถ / และทะเบียนรถทุกครั้งที่เรียกใช้บริการ


เพิ่มเติมข้อมูลได้ที่นี่

ขั้นตอนการเรียกใช้บริการ
 1. โทรแจ้งบอกสถานที่ให้เข้าไปรับ
 2. แจ้งสถานที่ปลายทาง
 3. รอพนักงานเข้าไปรับลูกค้า
 4. สำหรับลูกค้าไม่รู้สถานที่ให้เข้าไปรับ สามารถแอดไลน์ส่งตำแหน่งที่ตั้งให้ทางศูนย์ได้เลย
ข้อควรแนะนำสำหรับลูกค้าเดินทางไปสนามบินหรือต่างจังหวัด กรุณาโทรจองล่วงหน้าจะได้รับความสะดวกต่อสมาชิก และลูกค้าที่เรียกใช้บริการ

การให้บริการหลากหลายประเภทของทีมงาน
บริการรถเล็ก 4 ที่นั่ง
บริการรถใหญ่ 7 ที่นั่ง
บริการรถตู้ van vip 9 ถึง 12 ที่นั่ง
บริการรถ private 5 ที่นั่ง
บริการรถ private 7 ที่นั่ง
บริการแท็กซี่แบบเหมาวัน
บริการแท็กซี่แบบไปกลับ
บริการรับส่งเอกสารพัสดุเร่งด่วน
บริการนัดรับลูกค้าขณะอยู่ระหว่างเดินทาง
บริการตามความประสงค์ของลูกค้า
บริการรับส่งตามนิคมอุตสาหกรรมโรงงาน

ทำไมลูกค้าถึงใช้บริการมากและติดอันดับสูงสุด
 • ให้บริการลูกค้ามาอย่างยาวนาน
 • บริการด้วยความรวดเร็วและสะดวก
 • บริการด้วยความปลอดภัยสุภาพใจเย็น
 • บริการจบทุกความประสงค์ของลูกค้า
 • บริการตรงต่อเวลา
 • มีทีมงานจำนวนมากพร้อมให้บริการ
 • มีรถหลากหลายประเภทให้บริการ
 • บริการด้วยราคาเป็นธรรม
บริการแท็กซี่วังน้อยด่วน 24 ชั่วโมง/จองแท็กซี่วังน้อยไปสนามบินไปต่างจังหวัด 24 ชั่วโมง /แท็กซี่วังน้อยมีจุดจอดรอรับบริการลูกค้าเร่งด่วน 24 ชั่วโมง  บริการรถเล็ก 4 ที่นั่ง/รถใหญ่ 7 ที่นั่ง/รถตู้ van VIP ให้บริการ/ สะดวกและปลอดภัยสำหรับลูกค้า ให้บริการสุภาพและใจเย็น มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
เบอร์โทรแท็กซี่วังน้อย                      095 228 3614
แท็กซี่วังน้อย                                     095 228 3614
แท็กซี่วังน้อย                                     095 228 3614
จองแท็กซี่วังน้อย                              095 228 3614
บริการแท็กซี่วังน้อย                          095 228 3614
เบอร์แท็กซี่วังน้อย                             095 228 3614
เบอร์โทรศัพท์แท็กซี่วังน้อย              095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่โรจนะ                       095 228 3614
เรียกแท็กซี่โรจนะ                             095 228 3614
แท็กซี่โรจนะ                                      095 228 3614
เบอร์โทรศัพท์แท็กซี่โรจนะ               095 228 3614
เบอร์แท็กซี่โรจนะ                              095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่ตลาดน้ำทุ่งบัวชม      095 228 3614
เรียกแท็กซี่ตลาดน้ำทุ่งบัวชม            095 228 3614
จอง taxi ตลาดน้ำทุ่งบัวชม               095 228 3614
แท็กซี่ตลาดน้ำทุ่งบัวชม                    095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่ตลาดวังน้อย             095 228 3614
เรียกแท็กซี่ตลาดวังน้อย                   095 228 3614
จองแท็กซี่ตลาดวังน้อย                     095 228 3614
แท็กซี่ตลาดวังน้อย                           095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่โรงพยาบาลวังน้อย   095 228 3614
เรียกแท็กซี่โรงพยาบาลวังน้อย         095 228 3614
จองแท็กซี่โรงพยาบาลวังน้อย           095 228 3614
แท็กซี่โรงพยาบาลวังน้อย                 095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่มจรวังน้อย                095 228 3614
เรียกแท็กซี่มจรวังน้อย                      095 228 3614
จองแท็กซี่มจรวังน้อย                       095 228 3614
แท็กซี่มจรวังน้อย                              095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่มหาลัยสงฆ์วังน้อย    095 228 3614
เรียกแท็กซี่มหาลัยสงฆ์วังน้อย          095 228 3614
จองแท็กซี่มหาลัยสงฆ์วังน้อย            095 228 3614
แท็กซี่มหาลัยสงฆ์วังน้อย                  095 228 3614

เบอร์โทรนิคมอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย
095 228 3614
เรียกแท็กซี่นิคมอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย
095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลลำตาเสา         095 228 3614
เรียกแท็กซี่ลำตาเสา                          095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ่อตาโล่          095 228 3614
เรียกแท็กซี่บ่อตาโล่                           095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลวังน้อย             095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลลำไทร             095 228 3614
เรียกแท็กซี่ตำบลลำไทร                   095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลสนับทึบ           095 228 3614
เรียกแท็กซี่สนับทึบ                           095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลพยอม              095 228 3614
เรียกแท็กซี่พยอม                              095 228 3614
เบอร์โทรศัพท์แท็กซี่พยอม               095 228 3614
แท็กซี่พยอม                                      095 228 3614
เบอร์แท็กซี่พยอม                              095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลหันตะเภา        095 228 3614
เรียกแท็กซี่หันตะเภา                         095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลวังจุฬา             095 228 3614
เรียกแท็กซี่วังจุฬา                             095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลข้าวงาม           095 228 3614
เรียกแท็กซี่ข้าวงาม                           095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลชะแมบ            095 228 3614
เรียกแท็กซี่ชะแมบ                            095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านสร้าง        095 228 3614
เรียกแท็กซี่ตำบลบ้านสร้าง               095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่โรจนะ                       095 228 3614

เบอร์โทรแท็กซี่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ
095 228 3614
เรียกแท็กซี่นิคมโรจนะ                      095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่บางปะอิน                  095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน         
095 228 3614

  * ลูกค้าที่เรียกใช้บริการเร่งด่วน  หรือเรียกใช้บริการจองล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
หรือยกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งกลับทุกครั้ง
เพื่อความสะดวกในการให้บริการลูกค้าท่านอื่น*
(ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)   ขอบคุณค่ะ

เพิ่มเติมข้อมูลได้ที่เบอร์โทรแท็กซี่    095 228 3614
           # เบอร์โทรฉุกเฉินสำหรับลูกค้า#
ขอความช่วยเหลือ                            1644
รถเสีย                                               1644
คนหาย                                              1644
ของหาย                                            1644
อุบัติเหตุ                                            1644
เหตุด่วนเหตุร้าย                                  191
แจ้งเหตุไฟไหม้ดับเพลิง                      199
กองบังคับการปราบปราม                  1195
ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ 1192
สถานีตำรวจภูธรวังน้อย            0 3524 1521-3
โรงพยาบาลวังน้อย                   035 27 1033
เพิ่มเติมข้อมูลสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่นี่
เบอร์โทรหรือ ID line 095 228 3614

ความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ศูนย์เรียกแท็กซี่จังหวัดสมุทรสาคร 095 228 3614

ศูนย์เรียกแท็กซี่สมุทรปราการ 24 ชั่วโมง 095 228 3614

เรียกแท็กซี่ปทุมธานี เบอร์โทรแท็กซี่ปทุมธานี ศูนย์แท็กซี่ปทุมธานี 095 228 3614