ศูนย์เรียกแท็กซี่วังน้อย แท็กซี่วังน้อย เบอร์โทรแท็กซี่วังน้อย 0952283614

โทรที่นี่


   สวัสดีลูกค้าทุกท่าน ที่ใช้บริการ ศูนย์บริการแท็กซี่วังน้อย  อีกหนึ่งความสะดวกสบาย ในการให้บริการ แท็กซี่วังน้อย และอำเภอใกล้เคียง ทางทีมงานได้หยิบยื่นการให้บริการ  โดยลูกค้าสามารถ โทรหาศูนย์แท็กซี่ และประสานงานในการดูแลลูกค้า และให้บริการตามความประสงค์ ของลูกค้าทุกรูปแบบไม่จำกัด จองแท็กซี่ เหมาแท็กซี่ ไปต่างจังหวัดราคาถูก  ให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ มีสมาชิกในชุมชนให้บริการมากกว่า 500 คัน และการบริการที่ครบวงจร โดยสมาชิกทีมงาน อยู่ในพื้นที่ให้บริการ เรียกด่วน หรือจองแท็กซี่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เชิญเรียกใช้บริการแท็กซี่วังน้อย เดินทางท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจ ไหว้พระ9 วัด สัมมนาเป็นหมู่คณะ และการเดินทางทุกกิจกรรมของลูกค้า เชิญเรียกใช้บริการศูนย์เรียกแท็กซี่วังน้อย เรียกใช้บริการง่าย ไปรับลูกค้าถึงจุดนัดหมาย ไม่ต้องผ่านพี่วิน หรือนั่งรถออกมาหลายต่อ  ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ทางทีมงานขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการให้บริการต่อลูกค้าทุกท่าน สะดวกปลอดภัย สุภาพใจเย็น บันทึกประวัติพนักงานขับรถ / และทะเบียนรถทุกครั้งที่เรียกใช้บริการ 

เพิ่มเติมข้อมูลได้ที่นี่

ขั้นตอนการเรียกใช้บริการ
 1. แจ้งสถานที่ให้เข้าไปรับ
 2. แจ้งสถานปลายทางที่ไปส่ง
 3. แจ้งจำนวนลูกค้าและสัมภาระ
 4. รอพนักงานเข้าไปรับลูกค้าถึงจุดนัดหมาย
 5. สำหรับลูกค้า ที่ไม่รู้สถานที่ให้เข้าไปรับ สามารถแอดไลน์ ส่งตำแหน่งที่ตั้งให้ทางศูนย์ได้เลยค่ะ
☑ ข้อควรแนะนำสำหรับลูกค้า
สำหรับลูกค้า ที่เรียกใช้บริการ ไปสนามบิน หรือเดินทางไปต่างจังหวัด  กรุณาจองล่วงหน้า จะได้รับความสะดวก ต่อลูกค้าที่เรียกใช้ และสมาชิกที่ให้บริการ  เพราะการให้บริการ ในชั่วโมงเร่งด่วน หรือสภาพการจราจรในพื้นที่ อาจมีความล่าช้า

สำหรับลูกค้า ที่เรียกใช้บริการด่วน หรือจองรถล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ยกเลิก หรือแก้ไขการเดินทาง กรุณาแจ้งกลับทุกครั้ง เพื่อความสะดวก ในการให้บริการ ต่อสมาชิก ถ้าลูกค้าท่านอื่น ( ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น )


การให้บริการหลากหลายประเภทของทีมงาน
⏩ บริการรถเล็ก 4 ที่นั่ง
⏩ บริการรถใหญ่ 7 ที่นั่ง
⏩ บริการรถตู้ van vip 9 ถึง 12 ที่นั่ง
⏩ บริการรถ private 5 ที่นั่ง
⏩ บริการรถ private 7 ที่นั่ง
⏩ บริการแท็กซี่ แบบเหมาวัน
⏩ บริการแท็กซี่ แบบไปกลับ
⏩ บริการรับส่ง เอกสาร พัสดุเร่งด่วน
⏩ บริการนัดรับลูกค้า ขณะอยู่ระหว่างเดินทาง
⏩ บริการตามความประสงค์ของลูกค้า
⏩ บริการรับ-ส่ง ตามนิคมอุตสาหกรรม โรงงาน


ทำไมลูกค้าถึงใช้บริการมากและติดอันดับสูงสุด
 • ให้บริการลูกค้ามาอย่างยาวนาน
 • บริการด้วยความรวดเร็ว และสะดวก
 • บริการด้วยความปลอดภัย สุภาพใจเย็น
 • บริการจบ ทุกความประสงค์ของลูกค้า
 • บริการตรงต่อเวลา
 • มีทีมงานจำนวนมากพร้อมให้บริการ
 • มีรถหลากหลายประเภทให้บริการ
 • บริการด้วยราคาเป็นธรรม


บริการแท็กซี่วังน้อยด่วน 24 ชั่วโมง/จองแท็กซี่วังน้อยไปสนามบินไปต่างจังหวัด 24 ชั่วโมง /แท็กซี่วังน้อยมีจุดจอดรอรับบริการลูกค้าเร่งด่วน 24 ชั่วโมง  บริการรถเล็ก 4 ที่นั่ง/รถใหญ่ 7 ที่นั่ง/รถตู้ van VIP ให้บริการ/ สะดวกและปลอดภัยสำหรับลูกค้า ให้บริการสุภาพและใจเย็น มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

เบอร์โทรแท็กซี่วังน้อย                     095 228 3614
เรียกแท็กซี่วังน้อย                            095 228 3614
แท็กซี่วังน้อย                                     095 228 3614
จองแท็กซี่วังน้อย                              095 228 3614
บริการแท็กซี่วังน้อย                         095 228 3614
เบอร์แท็กซี่วังน้อย                            095 228 3614
เบอร์โทรศัพท์แท็กซี่วังน้อย             095 228 3614
เหมาแท็กซี่วังน้อย                            095 228 3614

การแนะนำ

 
❕ สำหรับลูกค้าที่เรียกใช้บริการด่วน     หรือจองรถล่วงหน้า   หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล    หรือยกเลิกการเดินทาง  กรุณาแจ้งกลับทุกครั้งค่ะ  เพื่อความสะดวกในการให้บริการลูกค้าท่านอื่น    ( ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ) ขอบพระคุณค่ะ

สำหรับลูกค้าที่ต้องการเดินทางไปสนามบิน และต่างจังหวัด  กรุณาจองล่วงหน้า  จะได้รับความสะดวก ต่อสมาชิก และลูกค้าที่ใช้บริการ  เนื่องจากใช้บริการเร่งด่วน  และสภาพการจราจร  อาจมีความล่าช้า

                                ขอบคุณครับ
                            

                                           

เบอร์โทรแท็กซี่โรจนะ                      
เรียกแท็กซี่โรจนะ                            
แท็กซี่โรจนะ                                      
เบอร์โทรศัพท์แท็กซี่โรจนะ             
เบอร์แท็กซี่โรจนะ                            

เบอร์โทรแท็กซี่ตลาดน้ำทุ่งบัวชม     
เรียกแท็กซี่ตลาดน้ำทุ่งบัวชม            
จอง taxi ตลาดน้ำทุ่งบัวชม               
แท็กซี่ตลาดน้ำทุ่งบัวชม                    

เบอร์โทรแท็กซี่ตลาดวังน้อย             
เรียกแท็กซี่ตลาดวังน้อย                 
จองแท็กซี่ตลาดวังน้อย                    
แท็กซี่ตลาดวังน้อย                           

เบอร์โทรแท็กซี่โรงพยาบาลวังน้อย   
เรียกแท็กซี่โรงพยาบาลวังน้อย         
จองแท็กซี่โรงพยาบาลวังน้อย           
แท็กซี่โรงพยาบาลวังน้อย                 

เบอร์โทรแท็กซี่มจรวังน้อย                
เรียกแท็กซี่มจรวังน้อย                     
จองแท็กซี่มจรวังน้อย                      
แท็กซี่มจรวังน้อย                             

เบอร์โทรแท็กซี่มหาลัยสงฆ์วังน้อย    
เรียกแท็กซี่มหาลัยสงฆ์วังน้อย         
จองแท็กซี่มหาลัยสงฆ์วังน้อย            
แท็กซี่มหาลัยสงฆ์วังน้อย                

เบอร์โทรนิคมอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย
เรียกแท็กซี่นิคมอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์วังน้อย

เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลลำตาเสา        
เรียกแท็กซี่ลำตาเสา                          
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ่อตาโล่          
เรียกแท็กซี่บ่อตาโล่                         
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลวังน้อย             
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลลำไทร            
เรียกแท็กซี่ตำบลลำไทร                   
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลสนับทึบ          
เรียกแท็กซี่สนับทึบ                           

เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลหันตะเภา        
เรียกแท็กซี่หันตะเภา                         
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลวังจุฬา             
เรียกแท็กซี่วังจุฬา                            
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลข้าวงาม           
เรียกแท็กซี่ข้าวงาม                           
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลชะแมบ          
เรียกแท็กซี่ชะแมบ                           
เบอร์โทรแท็กซี่ตำบลบ้านสร้าง        
เรียกแท็กซี่ตำบลบ้านสร้าง              
เบอร์โทรแท็กซี่โรจนะ                       
เบอร์โทรแท็กซี่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ
เรียกแท็กซี่นิคมโรจนะ                     
เบอร์โทรแท็กซี่บางปะอิน                  
เบอร์โทรแท็กซี่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน          


เพิ่มเติมข้อมูลได้ที่เบอร์โทรแท็กซี่    095 228 3614
           # เบอร์โทรฉุกเฉินสำหรับลูกค้า#
ขอความช่วยเหลือ                            1644
รถเสีย                                               1644
คนหาย                                              1644
ของหาย                                            1644
อุบัติเหตุ                                            1644
เหตุด่วนเหตุร้าย                                  191
แจ้งเหตุไฟไหม้ดับเพลิง                      199
กองบังคับการปราบปราม                  1195
ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ 1192
สถานีตำรวจภูธรวังน้อย            0 3524 1521-3
โรงพยาบาลวังน้อย                   035 27 1033
เพิ่มเติมข้อมูลสแกนคิวอาร์โค้ดได้ที่นี่
เบอร์โทรหรือ ID line 095 228 3614


ความคิดเห็น

 1. เรียกให้ไปรับญาติแทนได้ไหมคะ

  ตอบกลับลบ
 2. แนะนำครับ ใช้บริการ บ่อย เพราะราคาถูกกว่า และรับถึงที่ ตรงเวลาครับ บริการดี ทุกครั้งครับ ...

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการครับและให้ความไว้วางใจตลอดมา

   ลบ
 3. ตอนนี้สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้มั้ยคะ

  ตอบกลับลบ
  คำตอบ
  1. เว้นเฉพาะจังหวัดที่ล็อกดาวน์ครับ

   ลบ

โพสต์ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ศูนย์เรียกแท็กซี่สมุทรปราการ แท็กซี่สมุทรปราการ ด่วน 24 ชั่วโมง 095 228 3614

ศูนย์เรียกแท็กซี่จังหวัดสมุทรสาคร 095 228 3614

ศูนย์เรียกแท็กซี่ปทุมธานี เบอร์โทรแท็กซี่ปทุมธานี จองแท็กซี่ไปสนามบินและต่างจังหวัด 24 ชั่วโมง 095 228 3614