แท็กซี่ร้อยเอ็ด ศูนย์เรียกแท็กซี่ร้อยเอ็ด เบอร์โทรแท็กซี่ร้อยเอ็ด 0952283614

โทรที่นี่

ศูนย์แท็กซี่ร้อยเอ็ดยินดีต้อนรับค่ะ


 ศูนย์เรียกแท็กซี่สวัสดีลูกค้าชาวจังหวัดร้อยเอ็ดทุกท่านที่เรียกใช้บริการ    ทางทีมงานให้บริการ แท็กซี่ร้อยเอ็ด 24 ชั่วโมง /จองแท็กซี่ร้อยเอ็ดไปสนามบิน และต่างจังหวัด 24 ชั่วโมง บริการรถเล็ก 4 ที่นั่ง / บริการรถใหญ่ 7 ที่นั่ง / บริการรถตู้ van VIP  ให้บริการแนะนำปรึกษาการเดินทางทุกประเภท เหมาแท็กซี่ไปต่างจังหวัดราคาถูก  บริการที่เดียวจบครบทุกความต้องการในการเรียกใช้บริการของลูกค้า เชิญเรียกใช้บริการศูนย์แท็กซี่จังหวัดร้อยเอ็ด ทางทีมงานใส่ใจในด้านการให้บริการมานานหลายปี เชิญเรียกใช้และเดินทางไปกับเรา


แท็กซี่ร้อยเอ็ด                             095 228 3614
เบอร์โทรแท็กซี่ร้อยเอ็ด              095 228 3614
เรียกแท็กซี่ร้อยเอ็ด                     095 228 3614
จองแท็กซี่ร้อยเอ็ด                      095 228 3614
เบอร์แท็กซี่ร้อยเอ็ด                     095 228 3614
แท็กซี่ในจังหวัดร้อยเอ็ด             095 228 3614
วิธีเรียกใช้บริการ+จองรถ 
 • แจ้งสถานที่ให้ไปรับ
 • แจ้งปลายทางที่ให้ไปส่ง
 • แจ้งจำนวนผู้โดยสารและสัมภาระ
 • รอพนักงานไปรับถึงจุดนัดหมาย
 • สำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถระบุที่อยู่ตัวเอง เชิญ add LINE ส่งตำแหน่งที่ตั้งได้เลยค่ะ

กิจกรรมการให้บริการลูกค้าไปทั่วประเทศ

สำหรับลูกค้าที่ต้องการเดินทางไปสนามบิน และต่างจังหวัด  กรุณาจองล่วงหน้า  จะได้รับความสะดวก ต่อสมาชิก และลูกค้าที่ใช้บริการ  เนื่องจากใช้บริการเร่งด่วน  และสภาพการจราจร  อาจมีความล่าช้า

❕ สำหรับลูกค้าที่เรียกใช้บริการด่วน หรือจองรถล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือยกเลิกการเดินทาง กรุณาแจ้งกลับทุกครั้งค่ะ เพื่อความสะดวกในการให้บริการลูกค้าท่านอื่น ( ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ) ขอบพระคุณค่ะ

                                
ทีมงานให้บริการหลายประเภทข
🚖 บริการแท็กซี่แบบเหมาวัน             
🚖 บริการแท็กซี่แบบไปกลับ               
🚖 บริการรับส่งเอกสารพัสดุเร่งด่วน      
🚖 บริการนัดรับขณะอยู่ระหว่างเดินทาง
🚖 บริการช่วยเหลือเบื้องต้น                  
🚖 บริการรถเล็ก 4 ที่นั่ง                        
🚖 บริการรถใหญ่ 7 ที่นั่ง   
🚖 บริการรถ private 4 ที่นั่ง
🚖 บริการรถ private 7 ที่นั่ง                    
🚖 บริการรถตู้
 van VIP                       
                               

                                           

มีรถให้บริการหลายประเภทเดินทาง

เดินทางเป็นหมู่คณะก็มีให้บริการ

หรือว่าใช้บริการเดินทางเป็นครอบครัว

รอรับลูกค้าที่สนามบินก็มีให้บริการ

ให้บริการอบอุ่นสะดวกและปลอดภัย

รับลูกค้าส่งสนามบินเป็นหมู่คณะ

ให้บริการส่งลูกค้าไปทุกจังหวัด

จากร้อยเอ็ดไปส่งสนามบินสุวรรณภูมิ


บริการส่งลูกค้ากลับด้วยความประทับใจ


ทีมงานให้บริการครอบคลุมทุกอำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ดเช่น
 • แท็กซี่ร้อยเอ็ด เรียกแท็กซี่ร้อยเอ็ด เบอร์โทรแท็กซี่ร้อยเอ็ด
 • แท็กซี่อำเภอหนองพอก เรียกแท็กซี่อำเภอหนองพอก เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอหนองพอก
 • แท็กซี่อำเภอเกษตรวิสัย เรียกแท็กซี่อำเภอเกษตรวิสัย  เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอเกษตรวิสัย
 • แท็กซี่อำเภอจตุรพักตรพิมาน เรียกแท็กซี่อำเภอจตุรพักตรพิมาน เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอจตุรพักตรพิมาน
 • แท็กซี่อำเภอจังหาร เรียกแท็กซี่อำเภอจังหาร เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอจังหาร
 • แท็กซี่อำเภอเชียงขวัญ เรียกแท็กซี่อำเภอเชียงขวัญ เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอเชียงขวัญ
 • แท็กซี่อำเภอทุ่งเขาหลวง เรียกแท็กซี่อำเภอทุ่งเขาหลวง เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอทุ่งเขาหลวง
 • แท็กซี่อำเภอธวัชบุรี  เรียกแท็กซี่อำเภอธวัชบุรี  เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอธวัชบุรี
 • แท็กซี่อำเภอปทุมรัตต์  เรียกแท็กซี่อำเภอปทุมรัตต์  เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอปทุมรัตต์
 • แท็กซี่อำเภอพนมไพร  เรียกแท็กซี่อำเภอพนมไพร  เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอพนมไพร
 • แท็กซี่อำเภอโพนทราย  เรียกแท็กซี่อำเภอโพนทราย  เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอโพนทราย
 • แท็กซี่อำเภอโพนทอง  เรียกแท็กซี่อำเภอโพนทอง  เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอโพนทอง
 • แท็กซี่อำเภอโพธิ์ชัย  เรียกแท็กซี่อำเภอโพธิ์ชัย  เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอโพธิ์ชัย
 • แท็กซี่อำเภอเมยวดี  เรียกแท็กซี่อำเภอเมยวดี  เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอเมยวดี
 • แท็กซี่อำเภอเมืองสรวง  เรียกแท็กซี่อำเภอเมืองสรวง  เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอเมืองสรวง
 • แท็กซี่อำเภอศรีสมเด็จ  เรียกแท็กซี่อำเภอศรีสมเด็จ เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอศรีสมเด็จ
 • แท็กซี่อำเภอเสลภูมิ  เรียกแท็กซี่อำเภอเสลภูมิ  เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอเสลภูมิ
 • แท็กซี่อำเภอสุวรรณภูมิ  เรียกแท็กซี่อำเภอสุวรรณภูมิ  เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอสุวรรณภูมิ
 • แท็กซี่อำเภอหนองฮี  เรียกแท็กซี่อำเภอหนองฮี  เบอร์โทรแท็กซี่อำเภอหนองฮี
 • แท็กซี่อำเภออาจสามารถ  เรียกแท็กซี่อำเภออาจสามารถ  เบอร์โทรแท็กซี่อำเภออาจสามารถ
 • แท็กซี่บ้านหนองขี้เหล็ก  เรียกแท็กซี่บ้านหนองขี้เหล็ก  เบอร์โทรแท็กซี่บ้านหนองขี้เหล็ก

  ดำเนินงานโดยนาย พงค์พันธ์ แข็งกล้า ผู้บริหารและประสานงาน 

      
เบอร์โทรฉุกเฉินสำหรับลูกค้าต้องการคยเหลือ
แจ้งอุบัติเหตุ                         1644
แจ้งรถเสีย                            1644
แจ้งของหาย                         1644
แจ้งคนหาย                           1644
แจ้งขอความช่วยเหลืออื่น    1644
สวพ 91 โทรฟรี 24 ชั่วโมง   1644

ความคิดเห็น